Uppbyggande Gudstjänst:En introduktion av vår nya predikoserie1 Kor 11:1-14:40

Varför denna serie nu?

Idag startar vi en ny predikoserie som heter “Uppbyggande Gudstjänst”. Allt jag vill göra idag är att ge lite bakgrund för serien. För att ge lite sammanhang och förståelse för hela Första Korintierbrevet och varför vi bara kommer att fokusera på just kapitel 11 till 14 under de närmaste månaderna.

Och sedan kommer vi läsa igenom dessa kapitel tillsammans och be över dem.

Vi är en ny församling och vi vill tillbe Jesus på det sätt som Han har kallat oss att tillbe Honom.

Vår första värdegrund som ny församling är Ordet. Det är för att vi tror att Bibeln är vår slutgiltiga auktoritet i alla frågor om liv och tro. När vi har frågor vill vi gå dit för att finna svar: till Bibeln själv. Visst kan vi titta på kyrkohistorien och läsa böcker av andra kristna också för att hjälpa oss att hitta svar. Men i slutändan måste dessa svar finnas och grundas djupt i Guds ord. Så när vi ställer frågor om “hur tillber vi Jesus på rätt sätt? vi måste gå till Bibeln.

Vår andra värdegrund är Anden. Ja, Gud talar genom sitt Ord och samtidigt är Hans Ande verksam i oss och stärker, leder och vägleder oss att leva heliga liv som ärar Jesus. Ett sätt som Anden gör detta är genom att ge troende på Jesus speciella gåvor, för att bygga upp församlingen. Några av dessa gåvor är ganska praktiska, som gästfrihet eller kunskaper att organisera saker väl. Andra är övernaturliga och kan verka konstiga för många av oss från vår kyrkliga bakgrund. Gåvor som tungotal, som innebär att man pratar på främmande språk. Eller profetians gåva eller visdomsord, det vill säga att tala ett budskap från Gud till församlingen. Och det finns andra.

Vissa kristna tror att dessa övernaturliga gåvor har upphört. Att Gud använde sig av dem under en viss tid, men nu när vi har Guds hela och fullständiga Ord i Bibeln behöver vi inte de övernaturliga gåvorna längre.

Andra kristna är helt fokuserade på de andliga gåvorna men har tappat de skyddsräcken som Bibeln tydligt beskriver för hur de ska användas på ett säkert sätt. Och de har börjat göra saker med dessa gåvor som Bibeln inte tillåter.

Saken är den att det inte är ett val mellan Bibeln och Anden. Man kan ha både och. Man behöver inte välja. Men vi behöver Bibeln för att vägleda oss i vad gåvorna är och vad som är rätt sätt att använda dem.

I Kungskyrkan vill vi undvika båda dessa ytterligheter. Vi tar det Paulus lär i 1 Kor 14:39-40 på största allvar:

“Alltså, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske värdigt och med ordning.”

Vi är ”Continuationister” (det betyder att vi tror att de övernaturliga gåvorna fortsätter, grundat på det engelska ordet ”to continue”: att fortsätta). Ändå är vi på en resa, var och en av oss, för att upptäcka vad detta betyder. Och vi befinner oss på olika stadier i vår förståelse. Och det är okej. Så vi vill att Bibeln ska hjälpa oss att nå våra slutsatser på ett sätt som kommer att hedra Kristus och bygga upp Hans kyrka.

Och det är därför vi startar den här nya serien om “Uppbyggande Gudstjänst”.

Översikt över 1Korintierbrevet:

I 1 Korintierbrevet skriver Paulus till en kyrka han älskar. Han bodde i staden i 18 månader och planterade kyrkan där.  Korint var en stor hamnstad i vad som idag är Grekland. Det var en Romersk koloni fylld med romerska, grekiska och judiska religiösa kulturer.  Det var en mångkulturell och strategisk stad att plantera en församling i, för att sprida evangeliet. Det är ju ett brev, 1 Korintierbrevet, och det skrevs för att korrigera ett antal falska läror och dåliga vanor som kyrkan hade fått från dåliga lärare sedan Paulus lämnade dem.

Det finns fem breda kategorier som Paulus tar upp i detta brev:

  1. Kapitel 1-4 – Splittringar: Människor i kyrkan kämpade och blev ovänner över vem de tyckte att den bästa predikanten var.
  2. Kapitel 5-7 – Sexuell omoral – Människor i kyrkan började använda sin frihet i evangeliet för leva ut sin sexualitet hur det själva ville.
  3. Kapitel 8-10: Bråk om mat som offras till avgudar.
  4. Kapitel 11-14 – Gudstjänst Grälen: Stolthet och girighet formade hur de tillbad och det orsakade mer splittring i kyrkan.
  5. Kapitel 15: Uppståndelsen: Människor i kyrkan slutade tro på kristendomens centrala lära: uppståndelsen.

Och Paulus skriver detta brev för att rätta till alla dessa fel, som tärde på församlingen i Korint. Men för varje ämne Paulus tar upp, använder han samma logik för att korrigera dessa fel. Nämligen att de inte lever i ljuset av evangeliet som frälste dem, och att de istället lever som världen gör. Och i varje avsnitt påminner Paulus dem om vad evangeliet är och hur det måste förändra vårt sätt att leva. Korintierna, och vi, kan inte säga att vi tror på och älskar evangeliet och samtidigt leva liv som inte överensstämmer med det. Evangeliet ÄR INTE bara hur vi blir frälsta. Det är vad vi är frälsta till! Det handlar om vilka vi är nu i Kristus och hur vi lever som Guds barn i denna värld.

På många sätt låter de frågor som detta brev tar upp som om de kunde ha riktats till dagens kyrkor. Vi står fortfarande inför dessa problem i dag. Och samtidigt är brevet adresserat till en kultur som är väldigt annorlunda än vår egen. Så trots den här boken är otroligt relevant för våra liv idag, behöver vi läsa den mycket noggrant.

Vi kommer att fokusera på det tredje avsnittet i brevet, som tar upp gemensam gudstjänst i kyrkan. Och det kommer att bli en galen resa! Vi kommer att täcka många kontraversiella ämnen. Så be för mig när jag studerar och förbereder dessa predikningar. Jag kommer att behöva det!

Översikt över serien:

Jag har kartlagt en rad predikningar som vi kommer att få höra under de närmaste månaderna. Och medan vi specifikt ställer frågor om andliga gåvor i gudstjänsten, är vi dessutom en ny kyrka som tänker igenom könsroller i församlingen och hur vi utövar nattvarden. Så jag bestämde mig för att undervisa genom hela avsnittet om rätt gudstjänst eftersom jag tror att allt detta är relevant för oss nu.

Så här är en grundläggande översikt:

Vecka 1: 11:1-16 – Könsroller och huvudbonader i gudstjänsten.

Vecka 2: 11:17-34 – Instruktioner runt Herrens Måltid.

Vecka 3: 12: 1-11 – En introduktion till andliga gåvor.

Vecka 4: 12:12-31 – Principerna bakom användandet av gåvorna – En kropp.

Vecka 5: 13:1-13 – Principerna bakom gåvornas användning – Kärlek.

Vecka 6: 14:1.25 – Tungotal med tolkning.

Vecka 7: 14: 1-25 – Profetia för uppbyggelse.

Vecka 8: 14:26-40 – Låt allt ske värdigt och med ordning.

Lyssna på Ordet:

Så det är dit vi är på väg. Vad ska vi göra nu? Jo, nu ska vi läsa hela texten från kapitel 11: 1 till kapitel 14:40. Och medan vi läser vill jag att ni lyssnar noga. Och sedan tar vi en kort paus mellan varje avsnitt i en minut eller två. I dessa pauser vill jag att ni ska tänka på vad vi har läst och om du känner dig ledd så kan du be. Men om ingen ber är det okej med. Och skriv ner på de givna arken eller på din telefon (hur du än känner dig bekväm) de frågor du har, som du vill att den här serien ska ge svar på. Naturligtvis kan jag inte lova att vi kommer att svara på alla dessa frågor. Men vi kan tillsammans försöka komma till en verklig förståelse av dessa avsnitt.

Och sedan när vi har läst, lyssnat och tänkt igenom hela texten, kommer att lovsjunga tillsammans.

Är det OK?

Låt oss be innan vår första medlem kommer upp för att läsa för oss.

Categories Uncategorized
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close