Mönster i Mognad – Filipperbrevet 3: 15-21

(This is a talk given in Swedish at a Kungskyrkans worship service. If you would like to find out more about our new church in Mölndal, email us through the contact page on this website. Thank you)

Innan vi börjar titta på dagens avsnitt, tror jag att det är viktigt att vi påminner oss själva om vad vi har sett hittills på vår resa genom Filipperbrevet. Vi började i oktober med att träffas varannan vecka och sedan gjorde vi ett längre uppehåll över jul och nyår. Så det finns en verklig risk att vi har glömt vad som har hänt hittills.

Paulus skriver detta brev till en ung församling som han planterade några år tidigare. Nu sitter Paulus i husarrest i Rom och skriver medan han väntar på den rättegång som kan leda till att han avrättas. Kyrkan han skriver till är en blandad grupp romerska medborgare med mycket olika bakgrund. Men det de alla hade gemensamt var sin tro på Jesus och att de mötte verklig förföljelse. Livet var tufft.

Så Paulus skriver för att uppmuntra dem att förbli trogna Kristus även när det gör ont. Det betyder inte att saker går fel. Tvärtom använder Gud vår kamp för att få sitt evangelium att lysa desto klarare i världen.

En annan anledning till att Paulus skriver är att en grupp judiska kristna har dykt upp i Filippi och börjat undervisa om saker som motsätter sig Paulus budskap. För dem var evangeliet steg ett, men att bli jude var det riktiga målet. Detta strider mot Paulus budskap! För Paulus är Jesus allt.  Det finns inget steg två!

Kapitel två handlar om att ha samma sinne som Kristus. Så filipperna måste leva i enighet och sträva efter att tjäna varandra i ödmjukhet, så som Jesus hade tjänat dem.  Det sanna evangeliet leder till ödmjukhet och att sätta andra främst, eftersom vi förstår att Kristus satte oss främst i evangeliet.

Och här, i kapitel tre, fokuserar Paulus på Filipperbrevets andra huvudidé: nämligen sanningen att känna Jesus mer och mer för evigt är kristendomens mål. Kristna ska med andra ord ha ett laserlikt fokus på Jesus framför allt annat.

Det handlar om Jesus. Att fästa ögonen på Honom och jaga efter mer av Honom. Evigheten med Jesus är det enda rätta målet för det kristna livet.

Så nu börjar vi på dagens text, vers 15-21. Och vi kommer att använda de följande tre rubrikerna:

  1. Följ mogna förebilder.
  2. Se upp för falska förebilder.
  3. Kom ihåg att du inte är hemma än.

1. Följ mogna förebilder. Vs 15-17

Vers 15 börja med…

“Så bör vi tänka, vi som är mogna…”

Så alla de saker som Paulus har uppmuntrat filipperna att göra:

  • att ha samma sinne som Kristus
  • och sätta Kristus som vårt högsta mål,
  • är vad det innebär att vara mogna kristna.

Vi kan tycka att det är gulligt om ett barn rapar och pruttar vid middagsbordet. Men när en fullvuxen man gör det är det verkligen inte gulligt. (Jag har anekdot-bevis!). Vi förväntar oss inte att barn ska vara mogna. Och vi förväntar oss inte att de mogna ska bete sig som barn.

Så om vi är nya i tron kan det som Paulus skriver verka ovant och underligt. Och det är OK. Men om vi har varit troende i många år, hört mycket Bibel-undervisning och ännu inte insett att Jesus är målet för hela det kristna livet, då är något fel.

Så, hur växer vi upp till mognad i vår tro? Jo, Paulus säger att vi ska följa hans exempel. Titta på vers 17:

Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss.

I kapitel 3 talar Paulus om att fästa ditt sinne på Kristus och göra Honom och Himlen till ditt mål. Så, hur gör vi det? Ett praktiskt sätt är att se sig omkring och se andra kristna bröder och systrar som inte lever för den här världen, se hur de gör det och sedan göra detsamma.

Kan du komma på någon sådan person just nu?

Jag kan komma på några.

Jag har till exempel en vän i London som har ett väldigt välbetalt jobb. Alla hans arbetskollegor, som han överser, har stora herrgårds-liknande hus i den närliggande exklusiva byn Claygate. Men han bor i ett ödmjukt radhus med tre sovrum i arbetarklassens Chessington. Kollegorna kör porsche och BMW. Han kör en liten Nissan. Varför? Vart tar alla hans pengar vägen? Jag vet inte exakt. För han har aldrig berättat för mig, men jag kan gissa: Till församlingen. Till att stödja missionärer. 

Och han har precis gått i pension. Och vad gör han? Alla hans pensionerade kompisar köper vingårdar i Frankrike eller flyttar till Bahamas. Själv arbetar han frivilligt för kyrkan, använder sina affärskunskaper för att stödja arbetet och missionärer som oss. Och så erbjuder han sig att diska i tysthet efter en gemenskapsmåltid i kyrkan.

Varför? Eftersom hans skatt inte finns i den här världen, den är i Himlen. Och jag vill vara som honom. Även om jag naturligtvis aldrig kommer att ha så mycket som honom. Men jag vill vara generös med vad jag har i den här världen eftersom jag värdesätter nästa värld mer, precis som han gör!

Men jag har många sådana här exempel. Kan du komma på några? Människor som inspirerar dig att leva för Kristus mer och mer? Paulus säger: “Titta noga på dem.”

Missförstå mig inte; ingen är perfekt. Vissa människor kommer att vara bra exempel på vissa områden och fortfarande växa och kämpa på andra. Förvänta dig inte perfektion. 

Så vi måste finna och följa gudfruktiga, mogna exempel på dem som söker Kristus och Himmelriket framför allt annat. Och sedan göra likadant själva.

Men vi måste också se upp och akta oss för dåliga exempel. Och det är vår nästa punkt:

2. Se upp för falska förebilder. Vs 18-19

Läs med mig vers 18:

”Det jag ofta har sagt er, det säger jag nu med tårar: många lever som fiender till Kristi kors.”

“Många lever som fiender till Kristi kors.” Vid första anblicken kanske vi tänker att Paulus talar om icke-kristna. Men Paulus talar faktiskt om korsets fiender som kallar sig kristna. De som i kapitel ett försöker göra det svårare för Paulus, så att han ska bli dödad. Dessa så kallade troende drevs av avund och rivalitet. Och dessa “onda arbetare… de sönderskurna” i kapitel 3:2. De som kommer till Filippi för att predika för dem påstår sig vara kristna men är det de inte.

Paulus säger: ”Nej!”

Paulus gråter för att vissa människor som påstår sig vara kristna försöker vil-se-leda sanna troende. Förleda dem till att älska den här världen mer än Jesus. De säger många saker som tilltalar. De säger att det finns ett sätt att vara kristen utan att få några problem. Ett sätt att vara kristen och bli accepterad som judar och därför bli accepterade av Rom. Med andra ord: “Om du följer vårt evangelium blir du inte förföljd.”

Och Paulus säger att det fanns, det FINNS, många som förespråkar denna falska kristendom än idag.

De som säger, “Hej kristna, det finns ett sätt att vara kristen och bli helt accepterad av samhället: Alla dessa utmanande texter i Bibeln om sex, äktenskap och kön, är så föråldrade. Och vem tror på Guds dom eller Helvetet längre? Är inte budskapet “kärlek?” För att inte nämna Bibelns föråldrade undervisning om radikal generositet eller förlåtelse när ens vänner gör oss besvikna? Sluta ta Bibeln och evangeliet så bokstavligt, så kommer allt att gå bra för dig. Du kan ha allt: världen och Jesus!”

Förutom att det inte går. För när vi lever för den här världen och våra egna ön-skning-ar gör vi oss själva till korsets fiender.

Det finns “många” imponerande kristna som inte är kristna alls. Om du vill tro något kan du gå in i en kristen bokhandel och hitta en teolog som har skrivit en bok som säger att det är OK.

Du vill inte tro på Guds dom? Jo, det finns en kristen bok för det.

Du vill inte ha den historiska synen på äktenskapet? Det finns massor av böcker med det perspektivet också.

Du vill inte leva för evigheten utan istället få alla dina välsignelser och rikedom här och nu? Jo, det finns en bok för det.

Vill du tro att alla religioner är samma sak? Eller så vill du inte vill tro på mirakel? Jo, det finns kristna böcker om det också.

Men de förnekar alla den uppen-bar-aste förstå-elsen av Bibelns mening.

De är inte sanningen.

De är inte evangeliet.

Vi behöver lära oss att urskilja och akta oss för falsk kristendom. Och vi måste hålla ögonen öppna för att undvika det.

Vers 19:

”De kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.”

Så vi måste följa mogna exempel på tron: människor som lever för Jesus och evigheten. Och vi ska undvika alla typer av falsk kristendom, som har gjort denna världen sitt mål.

Och hur gör vi detta?

3. Kom ihåg att detta inte är vårt hem. Vs 20-21

I vers 20-21 påminner Paulus oss återigen om vad vårt laserliknande fokus behöver ligga på, när vi lever i den här världen och väntar på den nästa:

Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig.

Henry Morrison återvänder från mission i Afrika.

Efter att i fyrtio år trofast tjänat Herren som missionärer i Afrika återvände Henry Morrison och hans hustru till New York. Vad Henry inte visste var att på fartyget fanns också president Teddy Roosevelt som återvände från en stor-vilt-jakt i Afrika. Roosevelt steg av båten till stor uppståndelse: folk jublade, flaggor vift-ades, band spelade och report-rar väntade på en kommentar. Samtidigt gick Henry och hans fru långsamt och obemärkt förbi. De stoppade en taxi som tog dem till den en-sov-rumslägenhet som missions-styrelsen ordnat åt dem.

Under de närmaste veckorna försökte Henry men misslyckades med att lägga händelsen bakom sig. Istället sjönk han allt djupare ner i en depression när han en kväll gick till sitt sovrum, föll ner på knä och började lätta sitt hjärta för Herren. “Herre, du känner till vår situation och vet vad som oroar mig. Vi tjänade dig troget och gladeligen i många år utan att klaga. Men nu, Gud, kan jag inte få den här händelsen ur huvudet. Den här mannen återvänder från en jaktresa, och alla förbereder en stor fest för honom. Vi ger våra liv i trofast tjänst till Gud under alla dessa år, men ingen verkar bry sig.”

Efter ungefär tio minuters bön återvände Henry till vardagsrummet med en lugn blick och förklarade för sin fru vad som hade hänt. Han sade: “Herren löste det åt mig. Jag berättade för Honom hur bitter jag var över att presidenten fick denna stors-lagna hemkomst, men ingen mötte oss ens när vi återvände hem. När jag pratat färdigt verkade det som om Herren lade sin hand på min axel och helt enkelt sa: ‘Men Henry, du är ju inte hemma än!’

Bröder och systrar, vi är inte hemma än. Medan vi lever för den här världen och längtar efter allt vad den erbjuder, kommer vi att vara missnöjda med vår vandring med Kristus. Medan vi lever i den här världen kommer vi inte att kunna se verkligheten så som den verkligen är.

Vi är himlens med-borg-are, och vi är inte hemma än! Men Jesus förbereder oss genom sin uppståndelse-kraft för den dagen. Dagen då molnen skin-gras och Kristus återvänder. När alla döda i Kristus kommer att uppstå, och de av oss som fortfarande lever kommer att bli församlade tillsammans med dem. Och Han kommer att ge oss härliga nya kroppar som aldrig kommer att åldras, skadas eller bli sjuka igen. Och vi kommer att vara med honom för evigt. Han kommer att torka varje tår från våra ögon.

Det blir som att vakna upp ur en dröm, där alla prövningar och lidande i det förflutna inte kommer att finnas mer. De kommer bara att vara ett avlägset minne. Och allt vi har gått igenom… Allt du har gått igenom kommer du se med perfekt klarhet för första gången i ditt liv. Och jag lovar, i det ögonblicket kommer du att säga att allt var värt det. Inte en tår eller en svårighet gick till spillo. Inte en sak som Herren har tagit ifrån dig, från oss, i det här livet kommer att vara värt att jämföra med den härlighet Han kommer att skänka oss då.

Så kom ihåg att vi inte är medborgare i Sverige eller England (USA eller Spanien?). Alla dessa rikens härligheter kommer att blekna. Vi är Himlens kronprinsar och kronprinsessor. Och Guds kungliga barns kröning kommer! Där Fadern kommer att kröna sina barn genom tro med härlighet och ära. Inte för att de har förtjänat det. Men för att kung Jesus har förtjänat det för dem… För dig. Allt som tillhör Jesus tillhör hans bröder och systrar. Vi är med-arv-ingar med honom i härlighet genom tro!

När vi fokuserar på att känna Jesus bättre -på den dagen- så kommer vi att kämpa trons goda kamp även när det är tufft, och vi kommer att söka reda på de bästa förebilderna i tron att imitera medan vi väntar.

Om du inte är kristen här idag.  Jag vill att du ska se det här.  Att vara kristen är att vara en person som väntar på Jesus.  Vad betyder det?  Det betyder att livet inte handlar om nu.  Det handlar om Jesus.  Och eftersom glädje är baserad i Jesus och inte i den här världen, har vi en glädje som ingenting i den här världen kan ta bort!

 Så vad väntar du på i det här livet?  Vad är förhoppningen som du fixar din glädje till?  Kanske har du upptäckt att det är ett tomt löfte?  En som aldrig kan ge dig den glädje och hopp du ville ha.  Om det är sant, låt mig bjuda in dig att ta reda på det hopp vi delar i Jesus.

 Vill du ha hopp?  Och evig glädje?  Kom till Jesus.  Han väntar på dig med öppna armar.

Om du vill veta mer om Jesus och hans evangelium, kom och prata med mig eller någon av våra medlemmar efter gudstjänsten.

Slutsats: (83)

Så, bröder och systrar, avslutningsvis …

Ta efter mogna kristna som sätter sitt medborgarskap i Himlen först. Och sträva efter att vara förebilder som medborgare i Himlen nu, för andra att ta efter.

Akta er för falsk, världslig kristendom som lever för idag och denna värld. Akta dig för dem som kallar sig kristna men lever för den här världen och sina egna önskningar här och nu.

Och vänta ivrigt på vår Herre, Jesu Kristi återkomst. Han som en dag återkommer från Himlen för att ta med oss hem!

Amen? Amen!

Categories Uncategorized
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close