Att känna Jesus: målet, syftet och priset! – Filipperbrevet 3:10-14

(This is a talk given in Swedish at a Kungskyrkans worship service. If you would like to find out more about our new church starting in Krokslätt soon email us through the contact page on this website. Thank you)

Att sätta rätt mål i livet.

Vi vet alla att det är väldigt viktigt att sätta rätt mål i livet.

När vi börjar ett nytt år tänker många på hur de vill att det nya året ska bli. Och var man vill vara i slutet av 2023. Jag har några personliga målsättningar. Jag vill komma in i bättre bibelläsnings-vanor och kanske komma i form. Eller åtminstone i bättre form. Och samtidigt funderar jag på att sätta rätt mål för Kungskyrkan för detta, vårt första hela år, som församling.

Men det är även sant för oss på andra områden i livet. Som vårt arbete. Att sätta rätt mål är faktiskt viktigt och ett tecken på gott ledarskap. Också i familjen. Och i hela våra liv. Vad vill vi att våra liv ska handla om? Vart är vi på väg? Och hur ska vi veta att livet har varit värt det? Vilka mål kommer vi att sätta för att rättfärdiga hela våra liv?

Om vi inte sätter rätt mål, hur ska vi då veta hur vi ska ta oss dit vi vill?

Hur vet vi vilka mål vi ska sätta om vi inte vet varför vi finns och vad som gör oss riktigt lyckliga?

Och om vi efter mycket sökande får reda på vad målet med livet är, hur ska vi då kunna nå dit?

Alla dessa idéer bakas in och besvaras i vår korta Bibeltext idag.

Tanken på “målet” upprepas två gånger, i verserna 12 och 14. Men varje mening drivs av idén, att sätta rätt mål och sträva mot det. Och målet för Paulus i detta avsnitt är tydligt: att känna Jesus Kristus.

Vi kommer att packa upp vår text under följande tre rubriker:

  1. Sätt ditt högsta mål – att känna Jesus.
  2. Förstå ditt yttersta syfte – att känna Jesus.
  3. Sträva efter ditt största pris – att känna Jesus.

Så nu kör vi…

1. Sätt ditt högsta mål – att känna Jesus.

Låt oss läsa tillsammans vers 10 – 11:

”Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.”

Paulus vill lära känna Kristus. Detta är hans mål i livet. Han vill lära känna Kristus idag och sedan mer i morgon, och ännu mer dagen efter det, och dagen efter det. Och så vidare tills han är vid sitt slutliga mål: med Jesus för evigt i sin uppståndna kropp.

Innan Paulus mötte Jesus på vägen till Damaskus hade Paulus andra mål. Han arbetade för att bli den störste och viktigaste bland fariséerna. Han hade växande makt och prestige. Han var på väg till berömmelse och rikedom. Han var villig att göra vad som helst för att uppnå det målet, till och med döda kristna. Men när han väl såg Jesus och hörde hans röst för-änd-rades allt.

Kommer du ihåg hur Paulus sammanfattade alla dessa mål och imponerande segrar i förra predikan, baserad på avsnittet innan? Se tillbaka på vers 7-8:

“Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus”

Det är det som händer när man ser Jesus, eller hur? Och jag vet att många av er har upplevt ett livs-om-välv-ande möte med Jesus med. Då du såg Honom tydligt för första gången, det gick till på olika sätt för oss alla, men du såg Honom och det förändrade allt.

Många av oss levde våra liv med normala mål, som verkade vettiga för omvärlden. Sedan dök Jesus upp och allt förändrades. Och även om det är tufft, och livet inte alltid går att förstå, vet vi att vi har mött Jesus och vi vill se mer av Honom.

Å ena handen är jag säker på att många av oss hör detta och säger: “Ja naturligtvis, det här är inget nytt, Ben!” Men å andra sidan är det så lätt att tappa den fokuserade mål-med-veten-heten.

Illustration: Tänk dig ett fotbollslag i Premier League ett ögonblick. Ett lag där varje spelare tjänar galna summor pengar varje vecka. Det närmar sig slutet av säsongen och de har gjort noll mål under hela året. Då kommer chefen för att prata med dem om den allvarliga situationen de befinner sig i.

Han säger till dem: “Hej killar, vi håller på att förlora våra jobb. Ni har inte gjort några mål!

Då svarar lagkaptenen: “Hej chefen, men vi har blivit jättebra på att passa bollen. Vi har den bästa passnings-sta-tis-tiken i hela ligan.”

Managern svarar: “Ni gjorde inga mål.”

“Men vi hade massvis av skott mot mål.”

“Ni gjorde inga mål.”

“Men vi kan alla göra 1000 keepy-uppys!”

“Men ni gjorde inga mål!”

”Men vi var det coolaste laget där ute, vi sålde fler lagtröjor än något annat lag!”

“Men ni gjorde inga mål!”

Ser ni hur löjligt det skulle vara?

Men jag tror att i kyrkan idag, i våra kristna liv kan vi lätt glida in i något liknande.

“Jesus, jag har gått i kyrkan regelbudet under årens lopp!”

Jesus säger “Du har inte strävat efter att känna mig.”

“Men Jesus, jag har övat på evangelisation och mina apologetik-kunskaper är i toppklass, även icke-kristna är imponerade av mig!”

Jesus säger “Du har inte strävat efter att känna mig.”

“Men Jesus, jag läser Bibeln varje dag och lär mig alla möjliga fakta om teologiska saker!”

Jesus säger “Du har inte strävat efter att känna mig.”

”Men Jesus, vi har planterat Kungskyrkan. Och vi kommer att arbeta riktigt hårt för att göra den till en levande, växande och framgångsrik församling.”

Jesus säger “Du har inte strävat efter att känna mig.”

Inga av dessa saker är målet. De är bara verktyg för att nå målet.

Vi behöver denna påminnelse i början av året. Att känna Jesus mer och mer är målet för 2023, resten av våra liv och evigheten!

Så sätt ”att känna Jesus” som ditt högsta mål!

Men, vänta lite nu… Kanske är du här idag och detta låter inte vettigt alls för dig. Varför skulle Jesus vara så viktig?  Kanske ser du inte alls varför Paulus eller vi eller du eller någon annan skulle göra ”att känna honom” till vårt mål.

För svaret på den frågan behöver vi titta på Paulus andra punkt. Det är…

2. Förstå ditt yttersta syfte – att känna Jesus.

För att se detta kan vi titta på verserna 12 – 13:

“Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. 13 Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför”

I den här versen erkänner Paulus öppet att han ännu inte har nått målet att fullt ut känna Kristus. Han säger det två gånger i de verserna. Bara det är ganska förvånande, eller hur? Aposteln Paulus som skrev mer av Bibeln än någon annan enskild person. Den, vars predikningar förvandlade världen. Den som Gud använde för att undervisa otaliga nya troende över hela världen om evangeliet och om Jesus. Han säger att när han närmar sig slutet av sitt liv är det hans mål att känna Kristus är fullt ut och han är inte där än.

Så, en snabb tanke: om Paulus inte kände Honom fullt ut ännu, hur många fler av kung Jesu härligheter har vi ännu inte upptäckt? Jesus, Guds Son, alltings skapare som tagit mänsklig gestalt, den som är fullkomlig skönhet har otaligt många fler skatter i sig själv att uppenbara för oss, oavsett hur länge vi har letat. Och inte ens om 1 000 000 år skulle vi kunna uttömma de härliga rikedomar som kan upptäckas hos kung Jesus.

Men det jag verkligen vill fokusera på, det som verkligen slog mig med dessa verser var när Paulus säger så här: ”men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus.

“…jag jagar efter att gripa det…” Det som vi ju såg förra gången var ”att vinna Kristus och bli funnen i honom” i vers 8 och 9. Och i vers 10 att lära känna Kristus.

Svenska Folkbibeln -och faktiskt alla Svenska Bibelöversättningar- missar tyvärr en viktig poäng som Paulus skrev i originaltexten här. På grekiska står det att ”…jag jagar efter att gripa det”… inte eftersom men ”…för vilket jag greps av Kristus Jesus.” Alltså anledningen tillSyftet med frälsningen. Kristus Jesus tog tag i (eller frälste) Paulus (och oss) på grund av DETTA.

Jämför: Jag jagar efter att gripa det DÄRFÖR ATT Kristus grep mig.

Eller:Jag jagar efter att gripa det DÄRFÖR ATT DET ÄR ANLEDNINGEN TILL ATT Kristus grep mig.

Paulus jagar efter det som Jesus har frälst honom för. Jesus har frälst Paulus, och oss med, för att vi ska kunna lära känna Honom. Det är Guds stora syfte för oss och anledningen till att vi blev frälsta.

Ibland tenderar vi att fastna när vi tänker på vad vi frälstes/räddades från, att vi glömmer vad vi frälstes till. Vi blev frälsta från synd, men vi blev frälsta för att lära känna Jesus och att Han ska känna oss.

För att uttrycka det på ett annat sätt: ibland när vi delar evangeliet gör vi det med suddigt fokus. Vi säger till exempel “evangeliet är Guds sätt att frälsa dig från synd”. Eller “I evangeliet finner vi förlåtelse, glädje, hopp och frid. ” Nu är alla dessa saker sanna, men de är inte evangeliets syfte, de är evangeliets resultat.

Syndernas förlåtelse är INTE evangeliets slutmål. Vi får syndernas förlåtelse, så att vi kan ta emot evangeliets sanna mål: en återställd relation med Jesus.

Glädje och frid är inte evangeliets mål, de är resultat av evangeliets mål. När vi har nått evangeliets mål: en återställd relation med Jesus, då kommer glädje och frid.

Du blev inte frälst främst för vad Gud kan göra för dig, eller för vad Han kan använda dig till. Du blev frälst först och främst för att Han skulle kunna ha en relation med dig.

Detta är anledningen till din frälsning. Det är den ultimata anledningen till ditt liv!

Men du kanske inte är kristen, och du tänker: “Jo, det är trevligt och bra för er kristna, men det är inte min mening och mitt syfte.”

Jo, faktiskt min vän, det är det! Att känna Gud och att Han känner dig ÄR anledningen till att du lever. Det är anledningen till att du skapades.

Tänk, hur är det med alla andra saker du kan leva för. Alla andra mål du kan jaga efter i livet. Till-freds-ställer de någonsin på riktigt?

Du jagar efter en partner, en familj, en karri-är, en för-mögen-het, en lycklig pension, vad det än är, till-freds-ställer det? Nej, när du äntligen kommer till det mål du har jagat efter måste du bara sätta ett annat mål. Ett ännu högre. För det du hade till-freds-ställ-de inte som du trodde att det skulle göra.

Man tänker, ”Om jag bara kunde köpa ett hus..!”, sen när man har gjort det så behöver man plötsligt en sommarstuga.

Om jag bara får en fru! Sen vill jag ju ha barn, sen vill jag ju se dem växa upp och flytta hemifrån, sen vill jag att de ska ge mig barnbarn, och sen vill jag att de ska besöka då och då.

Om jag bara får det jobbet, sedan uppnår målen, sedan befordran, kanske bli headhuntad, sedan befordran igen och sedan gå i pension, sedan något annat…

Vi är nog alla någonstans på jakt efter till-freds-ställ-else från något vi tror verkligen kan till-freds-ställa oss. Något som kan bära våra själars tyngd. Men innerst inne tror jag att vi på något plan vet att det inte kommer funka. Varför?

Det beror på att alla dessa andra är fel slutmål.

Bibeln berättar för oss att vi människor är speciellt skapade: Vi skapades i Guds avbild, så att vi kunde ha en relation med Honom. Så att vi kunde lära känna honom. Men vi bytte ut det mål vi skapades för mot andra, mindre, skapade saker. Vi bytte ut Skaparen mot Hans skapelse, som aldrig var avsedd att bära våra själars tyngd. Detta är syndens kärna, att förkasta Skaparen och jaga efter något annat än Honom. Och som resultat, är det som att vi hela våra liv jagar efter vinden.

Om du andas här idag, då finns du till för att känna Honom. Det är inte bara det att Han vill ha en relation med dig. Du är gjord för att endast vara helt och fullt tillfreds när du är med Honom.

Så kristna är de som har fått sina hjärtans mål återställda till sina ursprungliga fabriksinställningar.

Och om du vill, ta tag i Kristus idag. Kristus kommer att ta tag i dig, för syftet och målet att känna Honom.

Så att känna Kristus är det högsta målet i våra liv, och det är vårt yttersta syfte …

Men hur söker vi efter att känna Kristus?  Hur ser det ut? Det är punkt tre.

3. Sträva efter ditt största pris – att känna Jesus.

Låt mig bara ta med tre idéer från de sista verserna ur dagens text, som hjälper oss att få en ärlig och realistisk uppfattning om hur det faktiskt ser ut att lära känna Jesus bättre och bättre.

För det första säger han i andra halvan av vers 13: ”jag glömmer det som ligger bakom…”

Det är så lätt att fastna i det förflutna. Och kom ihåg att när Paul glömmer sitt förflutna, glömmer han inte bara de dåliga sakerna, utan han glömmer också sina segrar och framgångar. 

Vissa av oss har gett upp mycket för att vara här i det här rummet i dag. Varit med i många kyrkor och letat efter ett hem. Vissa har lämnat sitt hemland, familj och till och med bra församlingar bakom sig för att vara här idag. Eller flyttat från en annan stad, kanske där det kändes lättare. Och jag säger inte att dessa tider inte var goda, eller att Jesus inte var där och undervisade dig då. Inte alls, de kan ha varit fantastiska tidsperioder.

Men vad Paulus säger, är att Kristus kan ha varit där med dig då. Men han är inte kvar i det som en gång var. Han är här, nu, med dig i DENNA stund, med oss som vill känna Honom nu. Och Han går före oss också.

Vi måste glömma vad som ligger bakom, det goda och det dåliga, och sedan …

För det andra, säger Paulus: ”…och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar…”

Här använder Paulus två kraftfulla verb sträcker migochjagar“.  Paulus påminner oss, att försöka lära känna Jesus här och nu och i framtiden, mer och mer, kommer inte att vara lätt. Det kommer att kräva disciplin och ansträngning.

Vi disciplinerar oss själva, att söka Honom på de sätt han har lärt oss att göra. Att söka Honom i bön och i Bibeln. Att ha sann gemenskap med andra troende se Honom i dem och genom dem. Att kämpa mot syndens frestelser och bekänna våra svagheter för varandra. Och fira gudstjänst och söka Honom tillsammans. Och Gud säger att när vi kämpar, strävar, anstränger oss och jagar mot det målet kommer vi upptäcka att Gud använder allt vi går igenom för att göra oss mer och mer som den vi lära känna.

Från vers 10 så älskar vi tanken på att känna kraften i Hans uppståndelse, men vi gillar inte idén att dela Hans lidande lika mycket. Men det är genom att dela Hans lidande som Gud har förbestämt att vi ska lära känna honom bättre.

Och till sist säger Paulus: ”jag…jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.

Och här säger Paulus, att det finns ett mål som vi genom Guds nåd kommer att nå och ett pris som vi kommer få. Det här livet kanske inte är lätt. Men en dag kommer vi att stå inför Honom, inför Jesus i fullkomlighet. Och då kommer vi verkligen känna Honom.

Så låt mig avslutningsvis sammanfatta alla dessa tankar såhär:

Denna kallelse att göra Jesus till vårt högsta mål och vårt yttersta syfte är ett pris som -av Hans kraft- är uppnåeligt.

Åh, kan du föreställa dig den dagen då vi inte längre strävar utan vi kommer att vara med Honom?

Vilken dag det kommer bli!

Som Paulus säger i 1 Korintierbrevet:

Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd.”

Det är väl något värt att sträva efter?

Amen!

 

 

 

Categories Uncategorized
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close