Allt som förlust utan Jesus – Filipperbrevet 3:1-11

(This is a talk given in Swedish at a Kungskyrkans worship service. If you would like to find out more about our new church starting in Krokslätt soon email us through the contact page on this website. Thank you)

Om du dog ikväll, hur säker skulle du vara på att Gud skulle släppa in dig i himlen?

I min erfarenhet brukar folk svara ungefär så här: “Jo jag är en god person så om Gud är god, så skulle han släppa in mig i himlen!”

Folk föreställer sig att om det finns en gud, så är det så det fungerar: Man försöker att göra mer gott än ont. Lyssnar man på sitt samvete och gör bra saker, då är man en god person som gud kommer att vara nöjd med.  Vi föreställer oss att våra moraliska ansträngningar (baserade på hur vi ser på världen) kan vara som att klättra på en stege för att komma till himlen.

Är det vad du tror? Om vi är ärliga, även om vi har varit kristna länge, är detta vårt vanliga sätt att se på saker. Eller hur? Men enligt Paulus ord i dagens text är detta helt fel. Han argumenterar i kapitel 3 för att våra ansträngningar utanför Jesus i själva verket inte leder oss upp mot himlen. Däremot gräver de våra egna gravar.

Så hur fungerar det?

Tja idag vi kommer att titta på vår text under de följande två rubrikerna:

  1. Förlita er INTE på det yttre. 1-7
  2. Förlita i HELT på Jesus. 8-11

Så låt oss hoppa direkt in i vår första punkt …

1. Förlita er INTE på det yttre. 1-7

Paulus inleder denna sista del av sitt brev till Filipperna med att påminna sina vänner om huvudsyftet med hela brevet: att de skulle glädja sig! “Gläd er” är två av nyckelorden i boken. Paulus vet att nyckeln till att leva enligt evangeliet under svåra tider är att lära sig och komma ihåg att glädja sig i evangeliet i alla omständigheter.

Djävulen kommer att ha svårt att attackera tacksamma hjärtan som är indränkta i evangeliet!

Och han påminner dem om att glädja sig för deras egen säkerhets skull, se slutet av vers 1:

“… och för er är det tryggare.”

Paulus vill skydda dem från faror. Och Paulus har mycket specifika faror i åtanke.

“Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönder-skurna!”

Filipperbrevet 3:2

Nu, på den här tiden när människor tänkte på hundar, så tänkte de inte på husdjur, som våran Sherlock. De tankar som kom för dem var orena vilddjur och asätare som var allmänt äckliga.

Sherlock vår familj hund

Kanske är det precis så du känner inför Sherlock?

Men Paulus fortsätter, för han har ett väldigt specifikt gäng hundar i åtanke. Hundar som är onda och som stympar köttet. Som han i vers tre kopplar med omskärelsen. Så det är tydligt att Paulus talar om en viss grupp judar. Ni förstår, vart Paulus än gick, så följde en grupp judar som försökte dra nytta av Paulus efterföljelse. De gjorde detta genom att försöka omvända nya kristna till judendomens lagar.

Deras budskap lät ungefär såhär:

“Wow, du har blivit en Jesu efterföljare, eller hur?  Det är ju fantastiskt!

Åh, förresten, visste du att Jesus var jude och följde den judiska lagen fullt ut? Och om Jesus gjorde det, så betyder ju det, att du måste göra det också!

Visste du inte det?! Jodå, Paulus måste ha glömt att nämna det… men oroa dig inte, vi kan hjälpa dig. Vi kan lära dig hur du kan bli jude och hålla lagen.

Och just det, du måste omskäras! Du kan inte vara en god efterföljare till Jesus utan att ha ett litet ingrepp först! Men oroa dig inte, vi kan hjälpa dig med det också!

I grund och botten tog de evangeliet om att bli frälst av nåd allena, genom tro allena och så la de till hela den gamla judiska ceremoniella lagen!  Och Paulus hatade det.

Vilket är konstigt om man tänker på det, eftersom Paulus själv var omskuren! Han var ju själv jude. Men Paulus hatade det, eftersom det var en elak-art-ad för-vräng-ning av evangeliet.

Det var att vända på evangeliet genom att få allt att handla om att “förlita sig på det yttre”.

Paulus upprepar den frasen tre gånger i verserna 3 och 4.

De sa: ”Ja, Jesus frälser dig men sedan förblir du frälst och stannar kvar i Guds goda anseende genom att göra vissa moraliska beteenden. Jesus tvättar dig ren, men sen måste du hålla dig ren i din egen styrka.” Paulus säger att detta INTE är evangeliet!

Paulus fortsätter med att förklara varför: Om någon skulle kunna förlita sig på det yttre, så skulle det vara han! I vers 5 och 6 ger han 8 skäl till varför hans egenskaper och moraliska handlingar mänskligt sett var oklanderliga:

  1. Han var omskuren som bebis – han var rituellt korrekt.
  2. Han var israelit – en av Guds utvalda folk.
  3. Han var av Benjamins stam – inte bara en jude, utan dessutom av den bästa stammen. Så Paulus religiösa arv var oklanderligt.
  4. Han var en hebré född av hebreer – På Paulus tid övergav många judar att tala hebreiska för att tala grekiska istället. Paulus förblev dock trogen sina rötter.
  5. Han var en farisé – som var känd för religiös stränghet.
  6. Han var ivrig – han har en uppriktig och passionerad tro. Han trodde verkligen på det.
  7. Han förföljde kristna – han tog sin tro på så stort allvar att han jagade, fängslade och till och med dödade kristna som försökte förvränga den judiska tron.
  8. Och han var felfri när det gällde att hålla lagen – han höll de 10 bud-orden felfritt.

Om någon skulle vara rättfärdig inför Gud genom det yttre, så var det han.  Men efter att han har gett dessa 8 skäl avslutar han listan med följande mening i vers 7:

“Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull.”

Paulus säger att ingen av dessa mänskliga presta-tioner hade någon egen makt att ge trygghet inför Gud. Faktum är att när Paulus såg dessa saker som anledningar till självsäkerhet inför Gud, höll de honom faktiskt borta från Jesus. När han förlitade sig på det yttre behövde han ju ingen frälsare, så han hade inget behov av Jesus! Så när det gäller sann tro på Jesus räknade Paulus dem alla som förlust. Ingenting vi själva kan göra har någon kraft att ge oss trygghet i vår frälsning. Jämfört med evangeliet är allt en förlust!

Men dessa hundar, som utgav sig för att vara kristna, försökte försäkra sig om frälsning genom att leva moraliskt rättfärdiga liv.

Men är inte detta en miljon mil från vad vi i kyrkan tror idag? Nej, verkligheten är den att våra kyrkor är fyllda med människor som dem.

Vad baserar vi vår förvissning om frälsning på i dag?

Är det så att du är född i en kristen familj?

Döptes du som bebis?

Eller kanske som god frikyrkokristen döptes efter konfirmationslägret?

Har du gått i kyrkan varje söndag, åtminstone när du kunnat?

Läser du Bibeln dagligen, eller åtminstone när du får en chans?

Är det så att du lever ett moraliskt gott liv?

Du försöker att inte skada någon?

Du är tolerant mot alla och gör gott?

Betalar du skatt? Återvinner du?

Är du först ute på din gata för att skotta snö?

Paulus säger att alla dessa saker, hur bra de än må vara, är alla förluster.  Titta på vad han faktiskt säger i vers 8:

För Hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp.

Han kallar det allt skräp… Och den översättning vi har idag mjukar faktiskt upp ordet här. Det faktiska ordet som används här är faktiskt mer som … dynga! Och inte ens så art-igt! Koskit!

Är du förvirrad? Om kristendomen inte handlar om att göra goda saker. Vad handlar det då om?

Paulus säger att evangeliet inte bara handlar om vad vi kan göra, utan det handlar om varför vi gör det vi gör!

Så vår första punkt var “Förlita er INTE på det yttre“. Och vår andra punkt är …

2. Förlita i HELT på Jesus. 8-11

Paulus vill inte att någon ska basera sin förvissning på vad de själva gör. Istället vill han att de, liksom han, ska se till Jesus!

Låt mig helt enkelt läsa igenom verserna 8-11 långsamt. Och lyssna efter nyckelorden som avslöjar hur Jesus-fokuserat och Jesus-centrerat evangeliet är, enligt Paulus.  För jag tror inte att jag kan göra det tydligare än vad Paulus själv gör!

“Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre.

För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp,

för att vinna Kristus och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron p Kristuså, rättfärdigheten från Gud genom tron.

Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.”

Kan du se? Allt Paulus har gjort; alla hans ansträngningar för evangeliet; allt hans lidande; all hans godhet; all hans strävan. Är för att han ska veta, vinna och bli som Jesus. Ingenting Paulus gjorde till det yttre hade något annat mål än att få mer och uppleva mer av Jesus.

Paulus säger att han gärna ger upp allt för att känna Jesus bättre. Han skulle gärna förlora rikedom om det skulle innebära att känna Jesus bättre. Han skulle gärna förlora sitt rykte om det innebär att han vinner Jesus. Han skulle gärna möta smärtsam förföljelse från sina fiender om det betyder att han delar Kristi lidande. Och Paulus säger inte bara detta. Kom ihåg att han skriver dessa ord medan han sitter i fängelse och fattigdom i väntan på rättegång och möjlig dödsdom, allt för att känna Jesus!

Hur dyrbar är Jesus för dig? Han är himlens juvel. Han är livets skapare. Han är Guds kärlek uppenbarad för syndare som oss. Han är den evige Faderns härlighet. Han är den eviga nådens leende ansikte, kärleken och förlåtelsen.

Att lära känna honom är det största målet vi kan ha i livet. Han är värd att ge upp allt för, för att känna honom.

Han är värd att göra allt för att vinna.

Hur ger detta oss förvissning? Jo, det gör det på det här sättet: Om våra ögon är fästa på Jesus som den största skatten i våra liv vet vi att himlen är vår. Därför att Jesus är himlens glädje och krona.

Låt oss gå tillbaka till frågan jag ställde i början: Om du dog ikväll, hur säker skulle du då vara på att Gud skulle släppa in dig i himlen?

Om ditt svar på denna fråga har något att göra med din moraliska godhet kommer portarna att stängas i ansiktet på dig. Varför? För himlen handlar om Jesus. Om du vill ha himlen men inte Jesus, då vill du inte ha himlen, för den handlar helt om honom!

Nej, det rätta svaret är enligt Paulus: ”Jesus betyder mer för mig än någonting annat och jag räknar allt annat som förlust jämfört med att känna honom!” Men det är inte som ett lösenord som du bara kan recitera och så kommer du in. Det måste vara dina hjärtslag och din glädje.

Detta är hemligheten med himmelriket.

Låt mig läsa upp liknelsen om Jesus från Matteus 13:44-46:

“Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern.”

Matteusevangeliet 13:44 SFB15

Har du hittat den här skatten än?

Skatten är Jesus. Och om du ännu inte ser honom som en skatt har du ännu inte förstått vem han är och vad han har gjort. För om du hade sett det, då skulle du se hur man kan ge upp allt och göra allt för att vinna honom, och ändå inte se det som en förlust utan högsta möjliga vinst.

Eller ser du honom som han är i all sin helighet, härlighet, skönhet och nåd och är redo att följa honom oavsett kostnad?

Om du inte redan har gjort det, är du villig att ge upp kronan i ditt hjärta och lägga den på hans huvud? Är du redo att kalla Jesus din frälsare och Herre? Vill du låta honom leda dig till sann glädje, som överträffar allt som den här världen har att erbjuda? Kom till Jesus idag.

Så varför kommer vi till kyrkan?

Så sätt inte NÅGON tillit till det yttre, lägg istället ALL förtröstan på Jesus!

Kristna vän, varför strävar du efter att leva det kristna livet? Är det så att du ska kunna titta dig i spegeln och tycka att du är OK? Är det för att andra ska se dig och tycka att du är värdig? Eller är det för att vinna Kristus? Att lära känna honom mer och mer? Att uppleva honom mer? Att bli mer lik honom?

Få inte din förvissning från det yttre: vår moral, vår teologi.

Vi behöver bara finna vår glädje, vårt hopp och vår tillit i honom.

I Jesus, vår skatt.

Categories Uncategorized
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close