Vi är INTE bara människor! – Filipperbrevet 2:19-30

(This is a talk given in Swedish at a Kungskyrkans worship service. If you would like to find out more about our new church starting in Krokslätt soon email us through the contact page on this website. Thank you)

Image by wayhomestudio on Freepik

Jag är bara människa

Jag pratade med en svensk pastor häromdagen. Vi diskuterade boken Filipperbrevet eftersom vi båda är förälskade i den och är lika utmanade av dess kallelse att, i ljuset av evangeliet, leva ett ödmjukt liv utan och muttra och

Bibelns kallelse till kristna är hög.

När vi pratade om detta sa min vän till mig: “Ben, jag har predikat evangeliet på många platser i Sverige. Och jag har hållit ut den här höga kallelsen till människor. Och vet du vad det vanligaste svaret jag fick från folk var?

Jag svarade “Nej!”

Han sa: “Att även om människor vet att detta är vad Bibeln och evangeliet kallar oss att göra, säger de detta: ‘Vi är bara människor.’

Vi är bara människor… Vad tror du att de menar med det? Menar de inte detta: Ja, vi ser den höga kallelsen i Bibeln, om hur vi ska gensvara på evangeliet. Men… det är inte realistiskt, eller hur?

Vi är bara människor… Ingen kunde någonsin förväntas att i verkligheten älska sina fiender och be för dem som förföljer dem. Ingen kan någonsin förväntas söka Guds rike framför allt, eller sätta Kristus främst, över allt annat.

Vi är bara människor… Det här är omöjliga mål, eftersom vi bara är mänskliga. Vi är bristfälliga och vi kommer alltid att vara bristfälliga. Jag har försökt förändra mig. Men nu inser jag att jag inte kan det. Och om jag ska vara ärlig vill jag kanske inte längre. Jag är bara människa…

Vi är bara människor… Kan du relatera till den typen av tänkande? Jag kan det. Och det verkar vara väldigt vanligt i kyrkor idag.

Har du någonsin sagt det?

Har du någonsin tänkt det?

Och det verkar som om Paulus i Filipperbrevet kapitel 2: 18-30 förväntar sig att både filipperna och vi tänker i de här banorna. För det han gör i dessa verser utmanar denna idé inom oss med verkliga exempel på människor som bara är människor, men samtidigt lever ut det liv Paulus kallar filipperna och oss till!

Men innan vi gör det, låt oss snabbt påminna oss om exakt vad undervisningen har varit i Filipperbrevet hittills.

Vad Paulus har kallat oss till i kapitel 2

Kapitel två i Filipperbrevet kretsar kring en sång i verserna 5-11. Och den sången handlar om Jesus. Den sjunger om vår Gud och Frälsare Jesus Kristus, som var helt och hållet Gud. Och ändå beslöjade Han sin härlighet för en tid när Han blev som vi. Och som människa blev Han en tjänare till både människor och Gud, och dog slutligen på ett romerskt kors, för att frälsa oss från våra synder.

Kung Jesus blev som vi, och medan Han aldrig syndade dog Han som en syndare i vårt ställe, så att vi kunde bli som Honom. Nu är de som litar på Honom och tar emot Hans förlåtelse genom tro och lydnad Guds adopterade och älskade barn.

Det, mina vänner, är en bra sång.

Men kom ihåg, att Paul sa att om den här sången är din sång, kräver den en förändring i vårt sätt att leva. Och Paulus har två olika saker i åtanke:

Den första ser vi i vers 3-4:

“Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras.

Sedan i vers 14:

“Gör allt utan att klaga och tveka.”

Så om vi tror att Jesus har ödmjukat sig för oss, då ska vi själva vara ödmjuka. Om Jesus sätter våra intressen före sina egna, ska vi sätta andras intressen före våra.

Och om Kristus gjorde allt detta utan att någonsin klaga, ska vi upphöra med allt vårt klagande med. Istället ska vi göra allt på ett sätt som ärar Kristus och på det sättet lysa för Hans ära.

Vilken härlig och hög kallelse! Och vi bör inte förvänta oss något mindre av ett härligt och storslaget evangelium!

Men då säger vi: ”ja det låter så trevligt Paulus, men… Vi är bara människor!”

Och Paulus verkar nästan läsa våra tankar, för han ger oss nu två personer som exempel på vad Kristus kan göra i personer, som är “bara människor” precis som du och jag.

Vi ska nu kort titta på dessa två personer under dessa två rubriker:

  1. Timoteus – den osjälviske sonen
  2. Epafroditus – den modiga brevbäraren.

Sen kommer vi att titta på tre tillämpningar:

  1. Identifiera – Kristus i andra.
  2. Fira – Kristus i andra.
  3. Efterlikna – Kristus i andra.

Den första personen som Paulus presenterar för oss är:

Timoteus – den osjälviske sonen. Vers 19-24

Timoteus har arbetat med Paulus i ett antal år. Vi vet faktiskt ganska mycket om honom från Bibeln. Vi vet att han växte upp i ett troende hushåll som också glatt hade mottagit kristendomens läror. Han undervisades om skrifterna från tidig ålder, av sin mamma och mormor. Och som en ung man följde han med Paulus på hans missionsresor, där han planterade nya församlingar. Och efter detta blev han utsänd av Paulus för att vara den ledande äldste i kyrkan i Efesos.

Och han är med Paulus i detta skede av hans verksamhet i Rom. Och vi får veta i vers 19 att Paulus vill sända Timoteus för att besöka filipperna. Och se vilket högt beröm Paulus ger den unge Timoteus.

För det första, i vers 20 säger Paulus att Timotheus visar genuin omtanke om filipperna: När han anländer kommer han uppriktigt bry sig om er. Det är inte en falsk omsorg som någon som låtsas att de bryr sig för synes skull. Men istället ser vi samma djupa kärlek och omtanke som Paulus själv har för medlemmarna i församlingen i Filippi. I Timoteus kärlek till filipperna delar han alltså Paulus sinne.

För det andra, i vers 21 är Timoteus annorlunda än många av de andra kristna som omger Paulus i Rom. Eftersom de alla sökersitt, inte Jesu Kristi sak“, men Timoteus söker andras och Kristi intresse! I detta efterföljer Timoteus Kristi sinne i den sång vi har studerat de senaste veckorna.

Och slutligen i vers 22 säger Paulus att ni vet hur äkta han är.”  Timoteus har ju följt Paulus på hans missionsresor under en lång tid. I de glada stunderna, när många människor kom till Kristus. Och även i de jobbiga stunderna, när de hamnade i fängelse och till och med blev misshandlade. Det är lätt att se ut som en god kristen när allt går bra. Men när det blir tufft kommer ofta de riktiga vi ut. Och Timoteus har gång på gång hållit fast vid Paulus, även när andra övergav honom eftersom kostnaden för evangeliet var för hög.

Timoteus är ett exempel på någon som lever sitt liv ” värdigt evangeliet”.

Vill vi inte vara som Timoteus? Genuint kärleksfull, osjälvisk och orubblig i sin tro.

Och så har vi…

Epafroditus – den modiga brevbäraren. Vers 25-30

Vi kan lätt underskatta vilka utmaningar det innebar att lever-era ett brev under det första århundradet, särskilt om man dessutom skulle leverera en stor summa pengar som här i Filipperbrevet. Vi kan skriva ett brev, stoppa det i ett kuvert, klistra på ett frimärke och lägga det i brevlådan. idag är det ju ännu enklare än så, eller hur? Vi skickar ett SMS eller ett mejl. Vi kan skicka pengar direkt via swish eller banköverföring.

Men när bibeln skrevs behövde man vara fysiskt stark för att bära pengarna, förmodligen tunga mynt. Och man skulle också ha varit ett möjligt mål för tjuvar på vägen, så du måste kunna försvara dig själv. Utan flygplan, tåg eller bil skulle även korta avstånd som vi ser det idag, hålla dig borta från vänner och familj i flera månader i taget. Och med hänsyn till farorna för din hälsa var det ingen liten uppgift att vara brevbärare under det första århundradet.

Men Epafroditus förutsåg svårigheterna och antog utmaningen! ”Paulus behöver hjälp, jag åker!” ?

Det är inte konstigt att Paulus ger honom så högt beröm. Han kallar honom sin broder, medarbetare och medkämpe“, i vers 25.

Och det verkar som om resan verkligen innebar fara för hans hälsa som vi ser i 26 och 27 att han nästan dog. Vi vet inte vad problemet var, många kommentarer tyder på att det kan ha varit dysenteri, orsakat av resan.

Epafroditus riskerade sitt liv för Paulus och evangeliet.

Det kan ha varit så att han skulle ha stannat kvar och jobbat tillsammans med Paulus. Men på grund av hans sjukdom var han inte längre stark nog att vara honom till hjälp. Så Paulus skickar hem honom, men inte i skam, utan med heder. Se i vers 29 och 30: Visa uppskattning för sådana som han, för han var nära döden i sitt arbete för Kristus.”

Epafroditus riskerade sitt liv för sin lidande bror och för evangeliet, och liksom Timoteus levde han också ett liv ”värdigt evangeliet”.

Vill vi inte vara som honom? Modig, villig att ta personliga risker för andra och evangeliet …

Paulus säger till filipperna och till oss, se vad evangeliet, vad kung Jesus kan göra med “bara människor” när de litar på Kung Jesus!

Så vad behöver vi göra med allt detta? låt oss titta på tre tillämpningar…

Jag tror att det första vi kan göra är att …

Identifiera – Kristus i andra. (331)

Vi behöver hålla ett öga på våra bröders och systrars liv för att se Kristus verka i dem. Vem visar dig en glimt av Kristi egenskaper i hur de lever sina liv? Vilka är dina förebilder i tron?

Kanske har du några? Låt mig berätta om några förebilder jag har i mitt liv.

Jag vill vara som John Tindall, en pensionerad pastor som kan sin Bibel utan och innan, som är fylld av glädje och djup gudfruktig visdom.

Jag vill vara som Jayne Dalton, ett radikalt exempel på enkel men enorm generositet mot alla som är i behov.

Jag vill vara lika äventyrlig för Jesus som Rob Dalton, Jaynes son, som är utbildad akut-sjuk-vårdare, som lever på en minibudget och reser världen runt och sätter upp akut-mottagningar och ger bort rullstolar tillsammans med Biblar i de fattigaste delarna av världen, en person som söker kungariket först!

Jag vill vara lika stadig och pålitlig som Daf Merion Jones, en tidigare pastor som tränade mig, som man kunde lita på att säga sanningen och finnas där för en, när man kämpade dagligen med sin synd.

I slutändan vill jag vara som Jesus: på alla olika sätt som jag har sett Jesus uppenbaras i Bibeln och i var och en av dessa människors liv. Om Kristus har gjort det i dessa “bara människor” kan han göra det i mig också!

Faran är att vi tittar på deras liv och tycker att de är speciella. Att de är mer än mänskliga. Att de inte är som vi som är ”bara människor”. Men det är en lögn, en lögn från Satan. Samma Guds Ande är verksam i dem som i dig. De kämpar med sin synd precis som du och jag gör.

Vi behöver identifiera goda förebilder i tron, som Timoteus och Epafroditus, för att påminna oss om att Gud fortfarande verkar i “bara människors” liv precis som oss.

Nästa sak vi behöver göra är det som Paulus säger till oss i vers 29, nämligen att

Fira – Kristus i andra.

När såg du dig själv växa i Kristus senast? Såg du det i morse? Eller ens den här veckan? Förmodligen inte. Du förstår, att se vår tillväxt i Kristus är mer som att se ett äpple växa. Du kan stirra på ett äpple på ett träd under en lång tid och ändå inte se det växa. Det växer men det är omärkligt för det mänskliga ögat, eller hur? Men om du kommer tillbaka vecka efter vecka kommer du att se skillnaden. Så förhoppningsvis om vi ser tillbaka några år i vår kristna vandring kan vi se tillväxt.

Men även där är det svårt. Det är därför vi behöver lära oss att bli bra på att uppmuntra varandra. När vi ser tillväxt i Kristus-karaktär i dem. Vi ska hedra och fira varandra när vi ser varandra växa i Kristus.

Vi ska, som Paulus säger i Romarbrevet 12:10 “Överträffa varandra i ömse-sidig aktning!”  Vi ska sträva efter att göra vårt bästa för att fira när vi ser Kristus i andra människors liv.  Det är inte lätt för oss att göra. Det är så lätt att se saker att gnälla om och klaga på hos andra. Men Paulus säger här att vi ska hedra andra så mycket att vi är bättre på det än någon annan!

Och det finns mycket att hedra i vår lilla församling redan nu.

Jag vill prisa Jesus för Emil, som inte räknade livet i Jönköping som segerbyte, utan blev en ödmjuk mölndalsbo för evangeliets skull. Det var inte lätt att lämna det livet och starta ett nytt här. Wow! Tack bror för att du efterliknar Kristus för oss!

Jag vill prisa Jesus för Inger som satte våra behov före sina egna när hon lagade den där fantastiska lunchen åt oss häromveckan. Och en hel underbar glutenfri paj! Wow, tack Inger för att du efterliknar Kristus för oss!

Jag vill prisa Jesus för Sofia, Herr Svedin och Zoë för att de fyller diskmaskinen för vår räkning på Öppet hus och här efter våra gudstjänster, utan att bli tillfrågade. Wow tack för att ni tjänar oss utan att klaga och demonstrerar Kristus för oss.

Jag vill prisa Jesus för min fru Emelie, för att hon tar med barnen ut under gudstjänsten, undervisar dem om evangeliet och låter er lyssna och mig tala, även när hon vill lyssna själv. Wow, tack för ditt offer för församlingen och att du visar Kristus för oss!

Och det finns många fler bland oss med.

Och slutligen måste vi…

Efterlikna – Kristus i andra.

Vi behöver goda levande exempel i våra liv. Ofta behöver vi se en sanning i praktiken innan vi verkligen vet hur vi ska göra. Det är därför Gud gav oss en gemenskap när han planerade hur han skulle hjälpa oss att växa. Och när vi ser förebilder av gott beteende måste vi efterlikna dem.

Och när vi gör det behöver vi lita på att Kristus verkar i oss till sin ära och för vårt bästa.  Så vi måste tro att Jesus kan förändra oss. Kom ihåg att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda verkar i våra dödliga kroppar.  Och den förändringen är i slutändan Kristus i oss, inte bara vår egen vilje-styrka.

Vi kanske inte kan förändras bara genom att anstränga oss mer och mer. Men vi kan hindra vår tillväxt genom att inte försöka eller inte lita på att Gud är verksam i oss.

Så identifiera, fira och efterlikna, de goda exemplen på Kristus i andra.

Till icke-troende som lyssnar: Jag vet massor av dåliga exempel på kristendom!

Men om du är icke-kristen här idag, låt mig tala direkt till dig ett ögonblick. När jag talar om goda kristna exempel, tänker kanske du; “Men jag känner till några dåliga exempel.”  Kanske har du en dålig erfarenhet av kyrkan? Och så har du sagt till dig själv: “Om det är så kristna är, så vill jag inte ha något med dem att göra!”

Och vet du vad, jag förstår dig!

Men som kristen kan jag säga samma sak när jag tittar på människor med vilken annan världsbild som helst. Jag har träffat många arroganta, oförskämda, envetna översittare till ateister som tar tillfället i akt att håna kristna så ofta de kan. Och jag har träffat människor av många andra trosuppfattningar som varit bittra och arga, avvisande och dömande. Kristendomen har inte monopol på dömande. Och vet du vad, jag vill inte heller lyssna på dem.

Men jag har också träffat många människor av annan tro och utan tro också, som är vänliga och välkomnande och omtänksamma och som är villiga att diskutera våra olikheter med respekt. Människor som jag inte bara kan avskriva som dårar. Det är den typen av exempel jag behöver undersöka: De bästa exemplen som de motsatta åsikterna har att erbjuda.

Ja, det finns gott om dåliga exempel på kristendomen. Men vet du vad? Det finns gott om goda exempel också. Och jag antar att det är därför du är här. Kanske känner du åtminstone en kristen du kan titta på och säga: “Det är något med dem som jag inte kan förneka? De är `the real deal`, de är äkta. Och jag önskar att jag bara kunde ignorera det faktum att de är kristna, men för att vara ärlig verkar det vara anledningen till att de är som de är. De har något jag vill ha, och kanske, bara kanske är det Jesus.”

Om du vill utforska kristendomen på riktigt, fråga den personen, vad det är som driver dem? Varför är de så? Varför gör Jesus en sådan skillnad för dem?

Om du inte är kristen här idag, låt mig uppmuntra dig att utforska de bästa exemplen du känner till, av vad Jesus kan göra i en persons liv.

Tro vad Jesus kan göra i dig!

Om du är Kristen här idag, tro inte på lögnen som kväver kyrkan idag. Låt oss identifiera, fira och efterlikna dem när vi ser Kristus verka i andra.  Du är inte bara människa. Du är en människa med Kristus i dig. Och låt oss inte underskatta Honom. Låt oss istället av hela våra hjärtan och sinnen sträva efter att bli mer som Jesus.

Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.

Categories Uncategorized
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close