Detta är vår kung: förödmjukad och upphöjd- Filipperbrevet 2:5-11

(This is a talk given in Swedish to the founding members at Kungskyrkans first worship service. If you would like to find out more about our new church starting in Krokslätt soon email us through the contact page on this website. Thank you)

Berg- och dalbana

Nyligen åkte vi som familj till Liseberg för första gången sedan vi flyttade till Sverige. Vi älskar de stora åkattraktionerna. Gabriel, Noah och jag lyckades komma på Valkyria tillsammans. Den attraktionen här tar dig 47 meter upp i luften. Sen får man hänga där och kika över avgrunden framför en tillräckligt länge för att man verkligen ska börja ångra att man åkte med. Då kastas man rakt nedåt i 105 kilometer i timmen. Det är verkligen hissnande!

Dagens Bibeltext är också som en “berg och dalbana”. Den ser på Jesus och tar oss högt upp i himlen. Sedan släpper den oss djupt ner. Ned till döden självt. Och sedan rätt upp i himlens höjder igen. Den är överlägsen alla världens “berg och dalbanor”. Och du behöver inte köa i 90 minuter! Så spänn fast dig, håll händer och fötter inne under resans gång och låt oss sätta gång den här berg och dalbanan!

Och nu när vi har träffats för att starta vår nya församling är det här en fantastisk text att fokusera på.

Vi kommer att titta på dagens text under 2 rubriker; Kung Jesu förnedring & Kung Jesu Upphöjelse. Sen kommer vi att titta på tre tillämpningar.

2. Kung Jesu förnedring

Senast vi tittade på Filipperbrevet tillsammans såg vi hur Paulus uppmuntrade sina vänner i Filippi att kämpa mot sin stolthet och sträva efter ödmjukhet. Särskilt när de tillsammans mötte förföljelse. Och här, i de följande verserna, grundar Paulus strävan efter ödmjukhet i evangeliet. Lyssna på vers 5 och 6 igen:

Var så till sinnes som Kristus Jesus var: Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som seger-by-te,”

Paulus säger att det varken finns något bättre skäl till, och heller ingen större styrka i vår kamp mot högmod, än att se till Jesus i ljuset av evangeliet. Så när vi strävar efter att ta död på vår stolthet och växa i ödmjukhet, säger Paulus att vi ska tänka på Jesus i evangeliet. Bibel-fors-kare tror att Paulus citerar en tidig kristen psalm här. Jag gillar den tanken. I så fall säger Paulus att när du strävar efter ödmjukhet, sjung Jesu evangelium för dig själv igen och igen.

Kung Jesus: ”var till i Guds gestalt…”  Kristendomens Jesus är gu-domlig. Och när Paulus säger “i Guds gestalt” säger han att Jesus och Gud är samma som varandra. I alla sina egenskaper. Så vad Gud än är för något, så är Jesus det också!

Vi tror inte att Jesus föddes för 2000 år sedan och blev Gud. Nej, Jesus är helt annorlunda än andra religiösa figurer som uppnått någon slags gu-domlighet. Nej, Jesus är “i Guds gestalt” och har varit det i all evighet, redan innan han blev människa. Jesus är skaparguden, som sitter på sin tron i himlen. Han som skapade allting och som upprätthåller universum genom sitt mäktiga Ord!

Och denne Jesus: ”…räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte.” Jesus var trygg i sin gudomlighet. Han hade alla rättigheter som Kungen över Allt förtjänar, men ändå lade han sina rättigheter åt sidan för vår skull. Jesus var inte bara 47 meter upp. Han var, ÄR, högre och högre och mer värdig än något vi skulle kunna föreställa oss.

Och trots allt detta ville Han inte hålla fast vid det: utan utgav sig själv.”  Det grekiska ordet här betyder bokstavligen att Han hällde ut Sig tills koppen var tom. Inte så att Han tömde Sig på Sin gudomlighet. Men Han lade alla sina rättigheter åt sidan. Hur? Han ”blev människan lik”, och inte vilken människa som helst, utan en tjänare! Han som ”var till i Guds gestalt” ”tog en tjänares gestalt”.

Men han ödmjukade sig ytterligare: “När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.” Korsfästelsen var en förbannelse. Den hade designats av romarna för att vara det mest för-ödmjuk-ande sättet att döda en fiende till Rom!  Himmelens Konung lade sina rättigheter åt sidan och underkastade sig människo-till-verkade spikar i sina händer och fötter.

Både i Sin kropp på korset och i Sin död underkastade Sig Jesus Fadern, genom att bära tyngden av alla våra synder. Han fick utstå Guds rättmätiga vrede mot alla våra synder i Sin egen kropp. Gud Fadern vände Honom ryggen så att Han inte skulle behöva vända oss ryggen.

Jesus steg ner från himlens tron till dödens djup. ”Ödmjukhet” är inte ett tillräckligt starkt ord för att beskriva vad Kung Jesus gjorde. Och Jesus utsatte sig för denna ultimata förödmjukelse för oss!

Vi kan se varför Paulus vill att vi ska meditera över detta när vi kämpar med att ödmjuka oss inför varandra i kärlek, eller hur?

Men detta är bara halva sången

2. Kung Jesu upphöjelse

Läs med mig verserna 9-11:

Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.

Eftersom Jesus var villig att göra allt detta för att frälsa oss, upphöjde Gud honom igen, men denna gång för att bli för-härlig-ad på ett nytt sätt. Tänk bara, före allt detta var Jesus värdig pris och ära på grund av att Han skapade och upprätthöll allt. Så, hur mycket mer värd pris och ära är Han inte efter allt detta? Oändlighet gånger oändlighet, kanske?!?!

Denna bild av Gud, av Jesus, har ingen jäm-för-else i någon annan religion, någon annan ideologi, något annat tros-system. Kung Jesu skönhet och majestät går inte att jämföra med något annat. Jag utmanar dig till detta! Gå ut och hitta en annan bild av Gud som är större. Det är omöjligt!

Jesu namn är HÖGRE än något annat.

Vid hans namn skall varje knä böjas.

Och varje tunga kommer att bekänna.

Att kung Jesus är Herre, till Gud Faderns ära!

Amen!

Låt oss tillbringa några minuter med att titta på tre sätt som detta budskap borde förändra våra liv!

1. Vi har en underbar frälsning

Det första vi bör göra efter att ha studerat denna text är att glädjas! ‘Gläd er’ är det upprepade budet i Filipperbrevet. Paulus säger det om och om och om igen! Även om han står inför förföljelse vet han att filipperna gör det med. Men Paulus vill att de ska veta, och vi med, att oavsett vad vi möter som individer eller som Kungskyrkan, i framtiden, kan vi glädjas eftersom vår frälsning är trygg i Kristus!

Kung Jesus gjorde allt detta för att vinna frälsning för oss. Så att vi (som nu nästan är) medlemmar i Kungskyrkan, kan uppleva förlåtelse, adopteras in i Guds familj och vara en familj tillsammans. Tillsammans med alla andra evangelieförkunnande kyrkor genom hela världshistorien!

Så låt oss glädjas åt det! Om Kristus skulle göra allt detta för oss, vad kan världen göra mot oss? Ingenting! Vi kan säga med Paulus:

Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom?”

Så låt oss vara en församling som aldrig glömmer att glädjas åt detta fantastiska evangelium om vår trygga frälsning i kung Jesus!

För det andra: Eftersom vi har en så stor frälsning, så är det sant att…

2. Ingenting vi gör för Kung Jesus är för an-språks-löst för någon av oss

Antag att Jesus är vår kung, den för-ödmjuk-ade och upphöjda kung Jesus. Då finns det inget som är så lågt att vi inte kan göra det i Hans tjänst. Tänk på det ett ögonblick. Om Jesus var villig att möta total för-ödmjuk-else för oss, hur kan vi någonsin säga till Honom, “Du ber mig om för mycket!” Om vi tror att något ligger under oss i vår tjänst för denna kung, förnekar vi omfattningen av vad Han gjorde för oss. Och samtidigt säger vi att vi tror att våra namn, vårt rykte och vår personliga värdighet är mer värdefulla än Hans var. Så när vi vägrar att tjäna Hans församling eller evangeliet för att något verkar för förödmjukande, förnekar vi själva evangeliet som har frälst oss!

Vilket är det värsta jobbet du kan tänka dig när du tjänar i kyrkan? 

Att städa toaletterna?

Att komma extra tidigt för att ställa fram stolarna?

Att ta hand om barnrummet?

Att leda söndagsskolan?

Kanske att orna med fikat eller disken efteråt?

Kanske någon blir sjuk och någon måste torka upp spy efter gudstjänsten?

Vad det än kan vara…  Jesus säger till oss i dessa verser, att inga av dessa jobb är för låga för oss.  Inga av dessa jobb är ovärdiga när de görs i tjänst för kung Jesus eller Hans kyrka:  Hans brud.  Eftersom ingen av dessa uppgifter är för låga för Honom.

Och vi kan alla sträva efter att tjäna Kristus så som Han har tjänat oss. Till det yttersta!

Och den sista tillämpningen jag vill göra här är denna:

3. Gud firar ödmjukhet. (206)

Vi kan se vad någon värderar genom vad de är villiga att belöna. Är ni med? Våra arbetsgivare visar att de uppskattar vårt arbete genom att belöna oss med lön, ansvar och till och med be-for-dran, eller hur? Och här i Filipperbrevet visar Gud hur mycket han värdesätter ödmjukhet genom hur högt Han upphöjer Jesus! Så Fadern upphöjde Jesus över allting eftersom Jesus var villig att ödmjuka sig till det yttersta.

Vad betyder detta? Om vi vill behaga vår himmelske Fader måste ”växande i ödmjukhet” bli vår högsta prioritet.

Vad priorit-er-ar vi, när vi ser på våra liv och vill växa i helighet? Är det att sluta med en viss synd? Är det att växa i teologisk förståelse? Är det att ta en examen i Bibelkunskap? Är det att bli predikant eller leda ett Bibelstudium? Kanske att bli bättre på gästfrihet? Kanske är det något annat. Alla dessa saker är utmärkta och hjälpsamma, och du vet att vi som församling värdesätter dem, MEN om vi inte strävar efter ödmjukhet kan allt vara för-gäv-es.

Antag att vi vill göra något för att behaga Gud. Att leva allt mer som Jesus innebär att ödmjukhet i våra relationer inom församlingen måste vara vår högsta prioritet.

Så, “Var så till sinnes som Kristus Jesus var: Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som seger-by-te, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.

Kungskyrkan, detta är vår Kung!

Han är anledningen till att vi värnar om evangeliet genom att definiera Vår Tro. För att vi har en så stor frälsning.

Han är anledningen till att vi avlägger de löften vi ger varandra i dag. Därför att vi vill vara så till sinnes som Kristus Jesus var i alla våra relationer.

Det är därför vi startar den här kyrkan. Därför att Han är den ende Kung som är värd att tjäna med allt vi har.

Categories Uncategorized
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close