Ta död på din stolthet och sätt andra först -‬‬‬‬‬‬Filipperbrevet ‭2:1-5‬ ‭NIV‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

(This is a talk given in Swedish to the Launch Team at our start-up gatherings. If you would like to find out more about our new church starting in Krokslätt soon email us through the contact page on this website. Thank you)

Låt oss börja med att påminna oss om vad vi har sett hittills. Paulus sitter i fängelse i Rom för att ha predikat evangeliet. Han kan till och med bli avrättad. Så han står inför förföljelse från Roms makthavare. Och i slutet av kapitel 1 berättar Paulus att hans älskade filipper står inför samma slags problem.

Så, när Paulus börjar kapitel 2, säger han i ljuset av all denna förföljelse, att han vill att filipperna ska leva ett liv värdigt evangeliet.

Det här är så relevant för oss här i Sverige. Varför planterar vi en ny församling? För att Sverige behöver fler kyrkor som inte kompromissar med evangeliet. Det är därför våra möten där vi arbetar igenom vår trosbekännelse på tisdagskvällar är så viktiga. Vi drar linjer och markeringar kring “vår tro” och säger om dessa frågor; vi kommer att stå fasta här. Men hur kommer vi reagera när världen hatar oss för det?

Det är därför det som Paulus är på väg att säga till filipperna är så viktigt för oss i dag också. När trycket kommer för att kompromissa, hur ska vi hålla linjen på ett sätt som är värdigt evangeliet?

Jag kommer att sammanfatta Paulus svar på denna fråga under rubrikerna:

  1. I gensvar på evangeliet. V 1-2
  2. Ta död på stolthet. V 3
  3. Sätt andra först. V 4

Så låt oss börja med våran första punkt:

  1. I gensvar på evangeliet. V 1-2

Det första Paulus vill göra är att sätta filippernas lidande i evangeliets sammanhang. Lyssna på vad han säger i vers 1-2:

Därför , om du har någon uppmuntran av att vara förenad med Kristus, om någon tröst från hans kärlek, om någon gemensam delaktighet i Anden, om någon ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att vara likasinnade, ha samma kärlek, att vara ett i ande och ett! sinne.

Alla dessa fördelar från Kristus kommer genom att ta emot honom som Herre och frälsare. Frälsare för att han dog i vårt ställe för allt vi har gjort fel. Och Herre för att han är kung över de kristnas liv! Och Paulus listar de värdefulla upplevelser som kommer av att känna Gud genom evangeliet. Titta på listan i texten:

  • Uppmuntran.
  • Att vara förenad med Kristus.
  • Tröst.
  • Delaktighet i Anden.
  • Ömhet.
  • Medkänsla.

Allt detta mot-tas av varje troende. Men observera att Paulus inte bara säger att det här är teoretiska idéer. De är evangeliets realiteter. De antas vara den påtagliga dagliga verkligheten för den kristna vandringen.

Paulus förväntar sig att filipperna ska ha upplevt dessa gåvor från Gud.

Så innan vi går vidare till hur vi bör reagera under prövningar utifrån och inifrån, måste vi först ägna tid åt att uppleva och glädja oss i evangeliets påtagliga fördelar.

Har du upplevt NÅGON av dessa verkligheter?

Om svaret är nej, men du vill uppleva och känna dem, kom då och prata med mig eller Emelie efter mötet och låt oss be Gud om det. Och kanske ägna tid åt att läsa Bibeln tillsammans, tills våra hjärtan sjunger med evangeliets skönhet.

Om svaret är ”ja, jag har upplevt uppmuntran, kärlek, tröst, ömhet och medkänsla från Gud (enheten med Kristus och Anden?)”, så finns det ett rätt sätt att gensvara på attackerna som kommer emot oss när vi står för evangeliet.

Ta död på vår stolthet. V 3

I vers 3 har Folkbibeln 15 valt en översättning som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra översättningar och även originaltexten. Så här står det i vers 3:

Sök inte konflikt eller tom ära.

En bättre översättning hittar vi till exempel i Folkbibeln 98 eller NUBibeln (eller de vanliga engelska översättningarna)

”Var inte självupptagna och stolta” (SFB98)

”Var inte själviska och försök inte imponera på varandra” (NUB)

”Gör ingenting av självisk ambition eller fåfänga.” (Eng)

Låt mig först pröva på att definiera dessa två fraser: “självisk ambition” och “fåfänga”.

Dessa båda fraser representerar båda sidorna av stolthetens mynt. På ena sidan av stoltheten har vi själviska, eller egoistiska ambitioner, eftersom vi vill BLI bättre än andra. På den andra sidan av stolthet har vi fåfänga, eftersom vi redan tror att vi ÄR bättre än andra.

Och Paulus säger “gör INGENTING” av stolthet. Ingenting. Det finns inget utrymme för ursäkter här. För en kristen som har blivit frälst från det eviga djupet av sin synd, av Guds underbara Son som steg ner till helvetet för att föra oss upp därifrån, finns det inget utrymme för stolthet. I gensvar till detta evangelium kan vi inte säga att stolthet är OK ibland. Lite stolthet är väl okej då och då? Nej!

Om vi har tagit emot och upplevt evangeliet på bekostnad av Jesu liv, död och uppståndelse, då är det enda rätta svaret att ta död på vår stolthet var vi än ser det. Eller hur?

Men om du fortfarande inte är övertygad om att ta död på vår stolthet är det enda rätta gensvaret på evangeliet, kom då ihåg en annan sak: Om vi inte tar död på stoltheten, så kommer stoltheten ta död på oss eller andra. Se tillbaka på kapitel 1 verserna 15 och 17:

“Det är sant att vissa predikar Kristus av avund och rivalitet… …De förra predikar Kristus av självisk ambition, inte uppriktigt, och antar att de kan väcka problem för mig medan jag är i bojor.

Paulus fängelse försvåras eftersom andra kristna drivs av ”avund, rivalitet och självisk ambition”. De vill öka sin betydelse genom att göra Paulus liv svårare. De vill att deras efterföljare och deras kyrkor ska växa genom sin stolthet. Och det kan bokstavligen leda Paulus till att han avrättas i händerna på romarna. Visst är det ont? Och det är inifrån kyrkan. Så låt oss inte tro att stolthet är oskyldigt. Att det inte kommer att leda till vår egen eller andras död.

Men det handlar inte bara om att ta död på stolthet.

Sätta andra först. V 4

”Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras.” (v3b-4 SFB15)

Så, Paulus här beskriver den totala motsatsen till stolthet: vi ska sträva efter att vara ödmjuka. Istället för att bygga upp vår egen betydelse och värde ska vi bygga upp varandra. Istället för att tänka på oss själva först, ska vi tänka på andra först. Istället för att tänka att vi är viktigast, ska vi tycka att andra är viktigare.

Vi lever i en individualistisk kultur. Jag tar hand om mig och du tar hand om dig. Ingen är viktigare än någon annan. Detta kan verka rimligt. Men det är inte evangeliets sätt. Det är inte på Jesu sätt, som vi kommer att se under de kommande två veckorna. Evangeliets sätt är att säga: ”Eftersom Kristus redan har värderat mig så mycket, eftersom jag har upplevt hans närhet, kärlek, uppmuntran, tröst och ömhet, behöver jag inte ta hand om mig själv. Så jag kan använda min energi och min tid för att bygga upp andra!”

Det är inte så att någon är viktigare än någon annan i kyrkan. Nej! Vi har alla vårt oändliga inre värde, eftersom vi är älskade av Kristus. MEN, jag kommer att behandla dig som om dina behov är viktigare än mina behov. Evangeliet säger att jag inte behöver göra anspråk på mina rättigheter, istället kommer jag att ge upp dem för er andra.

Detta är evangeliets sätt. Så här kommer en evangelisk gemenskap efter Jesu förebild att se ut. Det är det vi vill sträva efter.

Föreställ dig bara hur många meningslösa diskussioner vi skulle slippa om vi ansträngde oss för att ta död på vår stolthet och sätta den andre först? Jag menar, hur många bråk jag har haft med Emelie, för att min stolthet hade fått sig en törn över någon liten dum obetydlig sak. Fler än jag vet! Hur många vänskaper har jag skadat för att jag låtit min stolthet få sista ordet istället för ödmjukhet?

Så låt oss vara en gemenskap av människor som är villiga att vara de som säger förlåt först.

Som är villiga att stå längst bak i kön.

Som är villiga att lyssna på andra mer än vi själva talar.

Som försöker tjäna där vi behövs, inte där vi kan få mest erkännande.

Låt oss vara en gemenskap som slåss om vem som får städa toaletterna, inte vem som får predika.

Låter det tufft? Det blir ännu tuffare…

Kommer du ihåg sammanhanget? Paulus talar inte bara om hur vi behandlar andra kristna. Han talar om att ta död på vår stolthet och sätta andra först även när de är våra förföljare. Han säger när någon är på väg att kasta dig i fängelse, döda då din stolthet och sätt andra först. Han säger att när någon i kyrkan använder din olycka till sin egen fördel, ska du ta död på din stolthet och sätta andra först.

Paulus låter precis som Jesus här. Lyssna på dessa ord från Jesus i Matteus 5:43-48:

“Ni har hört att det sades: ‘Älska din nästa och hata din fiende’. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er, så att ni må vara barn till er himmelske Fader. Han låter sin sol gå upp över de onda och de goda och låter det regna över de rättfärdiga och de orättfärdiga. Om du älskar dem som älskar dig, vilken belöning får du då? Gör inte ens skatteindrivarna det? Och om du bara hälsar på ditt eget folk, vad gör du mer än andra? Gör inte ens hedningar det? Var därför fullkomlig, såsom er himmelske Fader är fullkomlig.”

Men det är inte bara vad Jesus sa. Det är vad han gjorde.

När Jesus spikades på korset av romerska soldater. Inte för hans egna synder, utan för dina och mina. När Jesus var omgiven av en arg folkhop som skrek förolämpningar, spottade och ville se honom död. När Jesus på korset kände sig övergiven av alla, till och med Gud, då han bar tyngden av Guds rättfärdiga vrede för vår synd. Vad sa han då? Han sa: “Fader, förlåt dem!”

Och vad gjorde han när han led? Han räddade oss, som var hans fiender.

Det är därför Paulus säger i vers fem:

I era relationer med varandra, ha samma tankesätt som Kristus Jesus.

Och allt detta kan låta omöjligt. Hur kan vi ta död på vår stolthet och sätta andra först, även när de hatar oss? Tja, vi kan BARA göra det när vi vill göra det eftersom vi är så rörda av Jesu evangelium. Och när vi får kraften av Gud genom hans Ande.

Det finns verkligen inget bättre sätt att leva än evangeliets liv.

Det finns verkligen inget vackrare budskap än Jesu kors.

Det finns verkligen ingen bättre kung att tjäna än den som var villig att dö för dig.

Så när det blir tufft, låt oss vara som Jesus och ta död på vår stolthet och sätta andra först.

Categories Uncategorized
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close