Att leva är Kristus – Filipperbrevet 1:19-26

(This is a talk given in Swedish to the Launch Team at our start-up gatherings. If you would like to find out more about our new church starting in Krokslätt soon email us through the contact page on this website. Thank you)

Om vi skulle hamna i fängelse och väntade på vår rättegång (som mycket väl skulle kunna leda till dödsstraff) hur skulle vi då bete oss? Vad skulle vi hoppas på? Vi skulle vilja bli fria, eller hur? Vi skulle vilja bli förklarade oskyldiga, eller hur? Jag menar vem skulle inte göra det?

Jo, Paulus faktiskt. Han hade större planer än att bli frigiven!

Paulus frälsning – vs 19-21.

Men vad vill Paulus framför allt? Han berättar det för oss, i vers 19:

“för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi Andes hjälp.”

Nu, när Paulus säger “frälsning” menar han inte frälst från sin synd i detta sammanhang. Han använder ordet för att betyda frälst från fängelset. Men trots det använder han det inte för att betyda att han vill bli fri från fängelset.

För Paulus betyder frälsning att

“Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig (jag) lever eller dör.”

Så frälsning betyder inte att bli fri, det betyder att maximera Kristi ära med sitt liv, om han så lever eller dör. För Paulus betyder hans frälsning att göra mycket av Jesus. Och han sammanfattar det underbart i v 21, med dessa odödliga ord:

“För mig är livet Kristus och döden en vinst.”

Men vad betyder “att leva är Kristus?” Och hur kan döden vara vinst? Paulus förklarar detta för oss genom att ställa en fråga.

Paulus fråga – vs 22-24. (300)

Titta på vers 22-23 med mig:

“Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre.”

Paulus svarar på våra frågor här. Paulus berättar för oss vad han menar med “att leva är Kristus.” Det betyder “fruktbart arbete”. Det innebär att arbeta för evangeliet, att upphöja Jesus med sitt liv genom att predika evangeliet.

Och varför är döden en vinst? För efter döden kommer han att vara tillsammans med Jesus. Om de dödar honom får Paulus Jesus. Och han vet att det är värt det. Och Paulus, liksom vi, längtar verkligen efter att vara med Kristus. Att få ett slut på all hans smärta och lidande och helt enkelt upphöja och njuta av Jesus för alltid.

Så Paul ställer en fråga. Vad ska han välja? Att fortsätta leva och arbeta, eller vara med Jesus?

Och Paulus tycker att det är ett svårt val. Det är bättre för honom att vara tillsammans med Kristus och uppleva glädjen av att evigt upphöja Kristus personligen. Men det är bättre för filipperna och andra kristna att han lever. Att uppmuntra dem och bygga upp dem. Så att de kan upphöja Jesus ännu mer.

Vilket skulle du nu välja? Skulle vi välja att fortsätta lida för evangeliet? Eller vill vi hellre vara hemma med Kristus?

Om vi är ärliga kanske några av oss skulle svara: “Jag skulle hellre vara vid liv här tack!” För vi fruktar döden och vi är inte riktigt säkra på hur saker och ting kommer att se ut efter döden. Vi tror på Jesus och evangeliet, men vi kämpar för att tro till 100 procent. Vi tror men vi vill att Herren ska hjälpa oss att övervinna vår otro.

Eller så kanske vi verkligen tror på det till 100%. Så mycket så att vi nästan kan smaka på det. Och vi är trötta på kämpandet här i livet. Vi är inte själv-mords-be-nägna, nej inte alls, men å andra sidan är vi utmattade av livet och är redo för att få vila med Jesus. Det är nog ungefär där som Paulus är. Han längtar efter att få vara med Jesus och att den hårda kampen och striderna ska ligga bakom honom.

Men kom samtidigt ihåg att det finns något mycket större i Paulus prioriteringar än att bara vara med Jesus. Han vill att Jesus ska bli mer och mer upphöjd. Det är hans högsta mål. Det är hans frälsning. Det är den avgörande faktorn i hans beslut.

Paul väljer att leva – vs 25-26. (300)

Läs med mig igen vs 25 & 26:

“Det är jag övertygad om, och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull.”

Paulus vill leva vidare, för att Kristus ska bli mer upphöjd i hans liv än i hans död. Och hur ska han genom sitt liv ge mer pris åt kung Jesus? Genom att fortsätta arbeta med filipperna, genom att hjälpa dem att gå vidare i “glädje och i tron”. Så att de får “ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för (hans) skull.”

Vilket fantastiskt hjärta Paulus hade. Han ville inte slösa bort någon energi, utan istället använda varje uns av den, ända till sista droppen på att tjäna Guds folk. Så att när han äntligen står ansikte mot ansikte med Jesus, kommer han att veta att han gjorde allt han kunde för att ge Jesus det pris han förtjänar.

Men det andra som är värt att lägga märke till här är hur Jesus är upphöjd i Paulus tjänst med filipperna. Lägg märke till att Paulus inte säger att Jesus kommer att upphöjas mer genom att bygga större kyrkobyggnader. Paulus sa inte att Jesus kommer att upphöjas mer av ett större lovsångs-team eller längre gudstjänster. Paulus säger inte att Jesus kommer att upphöjas genom att folk lägger mer I kollekten. Han säger inte ens att Jesus kommer att bli mer upphöjd genom längre, mer teologiskt rika predikningar. Visst, det är möjligt att alla dessa saker kan vara bra, på sin rätta plats. Men Paulus säger att Kristus kommer att bli upphöjd mer, till och med helt upphöjd, när vi verkligen njuter av honom. Är inte det fantastiskt? Jesu ära och skönhet är knuten till vår njutning av Honom.

Hur fungerar detta? Låt mig betätta en illustration jag hört från en annan pastor.

Föreställ dig två gifta par. Båda har varit gifta i 50 år. Vi ställer en fråga till båda paren: “Hur är det att vara gift?”

Det första paret svarar med en suck: ”Det kräver mycket arbete. Det handlar om att ge och ta. Men vi höll fast vid det. Och här är vi, fortfarande gifta.”

Det andra paret svarar med glädje: “Åh, ja det var slitigt, men varje utmaning förde oss närmare varandra. Och nu 50 år senare älskar vi varandra så mycket mer än när vi först gav våra löften!”

Vilket svar upphöjer äktenskapet mer? Det fyllt av glädje. Det första äktenskapet kan få dig att respektera deras engagemang och styrka. Men den andra får äktenskapet att sjunga!

När människor ser på oss, som kristna, ser de plikt och en-ga-gemang eller ser de glädje?

Om vi bara visste hur härlig Kristus är, om vi bara kunde förstå på nytt varje dag hur älskade vi är i Honom. Om vi visste hur han sjunger över oss, trots våra misslyckanden. Om vi bara visste vilket nöje Han har i att älska oss, då skulle vi vara ett glädjefyllt folk.

Gud vill inte att vi ska ha mindre glädje och kul än resten av världen. Han kallar oss i Kristus att ha den högsta och renaste glädjen, som endast finns i Kristus!

Vi är inte en kyrka än. Men mycket snart -av Guds nåd- kommer vi att vara det. Och en dag ska vi kalla äldste. Låt oss be att Gud ska forma gudfruktiga män som Paulus, som längtar efter att upphöja Kristus mer och mer genom att hjälpa oss som församling att växa i vår glädje i Kristus.

Låt oss också be att vi alla må drivas som Paulus, med en osjälvisk passion att förhärliga Gud i våra kroppar, i liv eller död.

Låt oss be att vi skulle vara en kyrka känd för att vi njuter av Jesus! Och trots vår glädje, att Kristus med rätta skulle bli upphöjd!

För vi vet att livet Kristus och döden en vinst.

Categories Uncategorized
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close