Kärlek & Kunskap – Filipperbrevet 1:9-11

(This is a talk given in Swedish to the Launch Team at our start-up gatherings. If you would like to find out more about our new church starting in Krokslätt soon email us through the contact page on this website. Thank you)

Vid första anblicken av Paulus bön för Filipperna här, kanske vi tror att det helt enkelt handlar om kärlek. Och att Paulus vill att Filipperna ska älska varandra och Gud mer. Och ja, det ÄR en något som Paulus vill att de ska göra. Men det är faktiskt inte huvudsyftet med bönen. Paulus vill att de ska växa i kärlek för ett specifikt syfte. Och Paulus berättar varför i vs 10:

“så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag,”z

Filipperbrevet 1:10 SFB15

Paulus vill att de ska växa i kärlek, så att de ska kunna göra kloka val som leder till helighet. Men hur och varför kommer de kunna göra rätta val? Tja, vi kommer att titta på det under två rubriker:

För det första, HUR: genom “Kärleksdränkt-visdom och visdomsdränkt-kärlek”.

Och för det andra, VARFÖR: “Att vara redo för Kristi dag.”

Så först…

  1. Kärleksdränkt-visdom & visdomsdränkt-kärlek

“Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme,”

Filipperbrevet 1:9 SFB15

Det som verkligen är intressant med den här meningen är att många översättningar försöker förstå den på olika sätt. Folkbibeln översätter den att kunskap och visdom kommer ur vår kärlek. Andra översättningar verkar säga att vi växer i kärlek när vi ökar i kunskap. En tredje översättning verkar säga att Paulus ber om två olika saker, kärlek OCH kunskap.

Nu när jag har tänkt på det här är en sak uppenbar från alla dessa översättningar. Att kärlek och kunskap är starkt sammankopplade. Och man kan inte riktigt skilja dem åt. Man kan verkligen inte ha den ena utan den andra.

Så vad Paulus faktiskt ber om, är att Filipperna skulle växa i kärleksdränkt-visdom och och visdomsdränkt-kärlek. Så vi måste tillsammans växa i båda! Vi kan inte försumma den ena till förmån för den andra, annars förlorar vi faktiskt båda. Det är så viktigt att vi när vi startar vår nya församling att inte falla i fällan att ge upp den ena för den andra.

Hur många kyrkor har idag övergivit den uppenbara bibliska sanningen för kärlekens skull? Svaret är tyvärr för många. De har kommit till slutsatsen att för att älska människor bäst måste de förkasta Guds sanning. De har bestämt sig för att de är mer kärleksfulla än Gud! Detta misstag är ö-des-dig-ert för en församling. Det är ödesdigert eftersom de i kärlekens namn leder människor blint in i helvetet!

Men sedan finns det en annan fara som kyrkor kan hamna i när vi reagerar mot denna trend, nämligen att överge kärleken till förmån för sanningen. Dessa kyrkor värdesätter att ha huvuden fulla av bibel och teologi men är inte så bekymrade över tomma magar eller kalla hjärtan i sin kyrkliga familj. Och sådana här kyrkor blir legalistiska, kärlekslösa och fyllda av stolthet. Och Bibeln är tydlig, stolthet skickar människor till helvetet också!

Båda dessa kyrkor är dödliga av olika anledningar.

Så en viktig fråga vi måste ställa oss när vi planterar en ny församling är: Vilken av dessa fällor är det mest sannolikt att vi hamnar i?

Om vi ska ur-skilja vad som är rätt behöver vi god teologi som formar vår kärlek och vi behöver kärlek för att lev-ande-göra vår teologi.

Men varför behöver vi urskilja vad som är rätt? För att vi måste..

2. Vara redo för Kristi dag

“så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.”

Filipperbrevet 1:10-11 SFB15

Slutmålet med Paulus bön är att Filipperna skulle vara redo “för Kristi dag” i slutet av vers 10. Kristi dag är dagen i Bibeln där Jesus, som nu regerar i himlen över hela skapelsen, personligen kommer ner till jorden igen för att åstadkomma Sin nya skapelse. Varje person som någonsin har levt kommer att uppstå till liv och stå inför Gud och ställas till dom för allt de har gjort.

En tid i framtiden, som bara Gud känner till, som har förbestämts för att rätta till varje fel, skipa rättvisa för varje orätt och till slut ställa allt till rätta. Varje person som någonsin levt kommer antingen att kastas bort från Guds närvaro, till evig dom; eller föras in i Guds närhet i evig glädje. Paulus vet att den dagen kommer och vill att Filipperna ska vara redo för den.

En gammal ledare vi hade i en tidigare kyrka hade en fras som han använde ofta. Den var: “Lev idag i ljuset av DEN dagen.” Är inte det helt rätt? Om vi vet att domen kommer, hur ska vi då leva? Redo för den, eller hur?

Det är syftet med Paulus bön, att Filipperna som han älskar skulle vara redo för den dagen. Och att de skulle leva sådana liv, som i slutändan inte kommer att leda dem till skam utan att de istället kan vara ”Gud till ära och pris!”

Ansökan:

Vi behöver urskilja vad som är rätt och bra i varje ögonblick, för Kristi dag kommer. Och vi vill vara redo för den, så vi inte behöver skämmas, utan att vi istället kan vara till Hans ära och pris!

Och vi kan bara urskilja vad som är rätt genom att växa i kärleksdränkt-visdom och visdomsdränkt-kärlek. Men hur? Och svaret börjar med bön…

Innan vi börjar skapa en andlig träningsrutin för att utvekla våra kärleks- och visdomsmuskler, måste vi stanna upp och komma ihåg någonting: Att detta är ett Guds verk genom evangeliet inom oss. Inte ett verk av vår egen ansträngning.

Innan Paulus säger åt dem att göra något alls, börjar han med att be. Han säger att han ber detta för dem! Och på samma sätt borde vi be om detta för varandra och vår nya kyrka!

Vi vill inte växa i falsk kunskap och kärlek. Om vi bara strävar för det i vår egen styrka kommer det bara att leda till stolthet när vi lyckas, elände när vi misslyckas och fördömande när andra inte lyckas. Det är inte kärlek. Det är synd.

Vi kan läsa fler böcker. Vi kan laga fler måltider. Men vi kan inte växa vår egen kärlek till svåra människor. Och vi kan inte förändra våra önsk-ningar. Vi behöver att Gud ska verka i oss genom sin Ande. Att han ska göra ett mirakel i oss!

Så i första hand behöver vi vara en bedjande kyrka. Vi måste be detta för oss själva och för varandra. Regelbundet!

Och när vi väl ber för detta, så omsätter vi det i praktiken. Vi tar steg av tro för att älska varandra och andra bättre. Och vi växer i visdom och kunskap när vi studerar Guds ord och lär oss att tillämpa det i våra liv, för att öka ännu mer och svämma över av kärlek!

Så låt oss be nu. Att Gud skulle växa inom oss kärleksdränkt visdom och visdomsdränkt kärlek, så att vi kommer att fatta rätta beslut och vara redo för Kristi dag!

 

Categories Uncategorized
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close